Prospectus

nl en

Keerpunten in de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen

Course
2022-2023

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In deze cursus leer je een aantal belangrijke stappen kennen in de meer dan 2000 jaar lange ontwikkelingsgang van de natuurwetenschap. Enerzijds geeft de cursus je inzicht in het ontstaan van moderne opvattingen en methoden, anderzijds maakt de cursus duidelijk waarom die allerminst vanzelfsprekend zijn.

Beginnend bij de klassieke oudheid behandelt het hoorcollege verschillende fasen en overgangen in de ontwikkeling van onze kennis van de natuur. Tijdens het hoorcollege is veel ruimte voor vragen en gedachtewisselingen. Idealiter zetten de behandelde historische voorbeelden niet alleen aan tot nadenken over indertijd gemaakte keuzen, maar tevens over onze huidige opvattingen. Door je zelfstandig te verdiepen in een historische casus uit het verleden, in de vorm van een kleine scriptie, kun je de opgedane kritische beschouwingswijze in de praktijk brengen.

De volgende thema’s komen onder andere aan bod:

 • De klassieke wetenschap in Ionië, Athene en Alexandrië

 • De Islamitische wetenschap in de middeleeuwse kalifaten

 • De Copernicaanse revolutie

 • De 17de-eeuwse mechanisering van het wereldbeeld

 • De opkomst van het experiment

 • Leven en werk van Isaac Newton

 • De chemische revolutie

 • De Darwiniaanse revolutie

 • Albert Einstein en de moderne fysica

Leerdoelen

Na deze cursus kun je de belangrijkste overgangen in de ontwikkeling van onze kennis van de natuur beschrijven en aan de hand van concrete voorbeelden illustreren.

Je kunt uitleggen waarom:

 • de Grieken gepreoccupeerd waren met het probleem van de verandering en welke oplossingen ze daarvoor aanreikten

 • een geocentrisch wereldbeeld lange tijd het best strookte met de verschijnselen en de fysische principes uit het verleden

 • de opkomst van het experiment als onderzoeksmethode in de 17de eeuw begon en niet eerder

 • tegenstanders van nieuwe opvattingen zelden overtuigd raken door inhoudelijke argumenten

En je onderkent het tijdgebonden karakter van kennisvormingsprocessen.

Na afloop van deze cursus kun je:

 • Vanzelfsprekendheden in je eigen vakgebied onderkennen en problematiseren

 • Reflecteren op aard, doel en methode van de wetenschap

 • Historische verbanden leggen tussen uiteenlopende processen

Rooster

Zie Roosters bachelor Sterrenkunde

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetable's samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video leg uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Onderzoek

Toetsing en weging

Literatuurlijst

Collegedictaat

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via Mystudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudyMap vind je hier.

Contact

Docent: Prof. dr. F.H. (Frans) van Lunteren

Opmerkingen

Dit is een interfacultair keuzevak voor studenten van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden.

Brightspace zal tijdens dit vak worden gebruikt om met studenten te communiceren en om huiswerkopdrachten en ander lesmateriaal te delen. Inschrijven via Brightspace voorafgaand aan het eerste college is verplicht. Voor toegang heb je een ULCN account nodig.