Prospectus

nl en

Experimentele Natuurkunde deel II

Course
2022-2023

Toegangseisen

Wiskunde en Natuurkunde op het niveau van respectievelijk VWO Wiskunde B en VWO Natuurkunde

Beschrijving

In deze cursus zet je de eerste stappen in het zelfstandig doen van onderzoek (van eerste idee voor een onderzoek tot presentatie en verslag). De nadruk ligt op het opdoen van experimentele vaardigheden en het ontwikkelen van probleem-oplossings-strategieën. De cursus bestaat uit twee keer 3 blokken.

Bij drie zogenaamde ‘gesloten’ blokken (EN1, EN3 en EN5) volg je nauwgezet de handleiding. Hier leer je belangrijke basistechnieken. Door beschreven opstellingen zelf te bouwen leer je met apparatuur omgaan en veel van de mogelijke instellingen van die apparatuur. Aan de hand van gegeven meet- en analyseplannen leer je om experimenten correct uit te voeren en de data correct te analyseren (inclusief foutenanalyse). Daarnaast leer je om je experimenten vast te leggen in een zogeheten labjournaal.

In drie zogenaamde ‘open’ blokken (EN2, EN4 en EN6) mag je, binnen een bepaald vakgebied, je eigen experiment opzetten. Hier leer je naast de leerdoelen van de gesloten proeven nu ook om zelf meet- en analyseplannen te schrijven. Verder leer je om je labjournaal om te zetten naar een wetenschappelijke presentatie of een wetenschappelijk verslag.

Daarnaast leer je een aantal persoonlijke vaardigheden zoals plannen, samenwerken en doorzetten.

De natuurkundige onderwerpen bij de blokken zijn als volgt:

EN1: Elektrische geleiding & basiskennis experimenteren
EN2: Materiaaleigenschappen (Bio & Soft Matter)(open proef)
EN3: Trillingen & golven
EN4: Trillingen & golven (open proef)
EN5: Interferentie en/of Spectroscopie
EN6: Optica (verplicht voor sterrenkundestudenten), Quantummechanica of Elektromagnetisme (open proef)

Dit vak bestaat uit twee delen van elk 3EC: deel I & deel II.
Deel I betreft de onderdelen EN1, EN5 & EN6
Deel II betreft de onderdelen EN2, EN3 & EN4.
Deel II start dus wel later dan deel I, maar wordt gek genoeg eerder afgerond.
**LET OP **
Natuurkundestudenten doen beide delen. Voor solostudenten Sterrenkunde en dubbelstudenten Sterrenkunde & Informatica en Sterrenkunde & Wiskunde is dit vak één keer 3 EC, zij doen alleen deel I.
In Brightspace is er maar één vak (Experimentele Natuurkunde) waar beide delen onder vallen.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je zelfstandig een onderzoek van 15 uur uitvoeren van eerste idee tot presentatie en verslag, dat wil zeggen:

  • Je kunt naar aanleiding van een probleem een meetplan schrijven waaruit valt te verwachten dat dat bruikbare resultaten oplevert.

  • Je kunt aan de hand van een meetplan een analyseplan schrijven waaruit valt te verwachten dat dat een antwoord op de onderzoeksvraag oplevert.

  • Je kunt zelfstandig betrouwbare resultaten uit de experimenten verkrijgen.

  • Je kunt zelfstandig een kritische analyse van jouw experiment correct uitvoeren.

  • Je kunt op een pakkende en gestructureerde manier communiceren over jouw onderzoek en dat van anderen, zowel op papier als verbaal.

Algemene vaardigheden

Aanvullende persoonlijke leerdoelen:
Je haalt een deadline door een realistische planning te maken en jezelf daaraan te houden.
Je kunt reflecteren op jouw eigen krachten en ontwikkelpunten en een manier bedenken om daarin te groeien.
Je kunt goed samenwerken in een willekeurig tweetal.
Je kunt een goede balans laten zien tussen zelfstandig werken en om hulp vragen.

Rooster

Rooster
Voor gedetailleerde informatie ga naar Timetable in Brightspace

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetable's samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video leg uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Zie Brightspace

Toetsing en weging

Per blok wordt een cijfer gegeven. Het eindcijfer is het gemiddelde van deze cijfers. Elk onderdeel dient voldoende afgesloten te worden. De beoordeling per blok wordt gebaseerd op: – cijfers voor voorbereidende toetsen en huiswerkopdrachten – voorbereiding van het experiment – kritisch denken – experimentele vaardigheden – verslaglegging

Literatuurlijst

Handleiding Experimentele natuurkunde

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via Mystudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Eerstejaars bachelorstudenten worden voor semester 1 door de facultaire studentenadministratie ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Contact

Contactgegevens Docenten Dr.ir.Paul Logman Prof.dr.Martin van Hecke Dr.Alexandre Morin Dr.Louise Jawerth

Opmerkingen

geen