Prospectus

nl en

Academische Vorming 3

Course
2022-2023

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Het vak Academische Vorming 3 maakt deel uit van de leerlijn Academische Vorming, waar gedurende de gehele bachelor aandacht aan wordt besteed. In deze leerlijn komt een breed spectrum aan vaardigheden aan bod gericht op het ontwerpen en uitvoeren van empirisch onderzoek. Denk daarbij aan zoeken en lezen van wetenschappelijke literatuur, formuleren van een onderzoeksvraag, ontwikkelen van een onderzoeksplan, uitvoeren van een onderzoek, het schrijven van een beknopt onderzoeksverslag en een (literatuur)samenvatting/abstract, het presenteren van een onderzoeksplan en/of onderzoeksresultaten, logisch redeneren en samenwerken.

Binnen Academische Vorming 3 staat wetenschappelijke integriteit, het competentieprofiel en het arbeidsperspectief van een (geneesmiddel)onderzoeker centraal, aan de hand van (reflectie)opdrachten en verschillende trainingssessies.

Academische Vorming 3 ondersteunt de verdere ontwikkeling van de student tot zelfstandig, nieuwsgierig en kritisch (geneesmiddel)onderzoeker. Hiertoe bouwt het vak voort op de kennis en vaardigheden die binnen het vak Academische Vorming 1 en 2 reeds zijn opgedaan.

Leerdoelen

 • Ethische dilemma’s herkennen en weloverwogen besluiten kunnen nemen op het gebied van ethiek en wetenschap.

 • Weten wat de kenmerken zijn van evidence-based medicine en het belang hiervan.

 • Reflecteren op eigen (academische) competentieontwikkeling, studieloopbaan en carrièreplanning

Vanuit Academische Vorming 3 bieden we je tijdens de Bachelor Onderzoeksopdracht (BOO) via het E-learning Skills Platform tevens ondersteuning m.b.t. het omgaan met wetenschappelijke literatuur, het voorbereiden van een wetenschappelijk onderzoek, het kritisch evalueren van jouw eigen werk en het werk van anderen, hoe je effectief kunt samenwerken, en hoe je jouw werk doeltreffend kunt overbrengen aan anderen.

Rooster

In MyTimetable (na login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee je het grootste deel van je rooster (zalen en tijden) kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging (stel in onder 'Instellingen' na login).
Vragen over MyTimeTable? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk

LET OP:
In MyTimeTable kunnen we op dit moment niet álle roosterinformatie weergeven, dus CHECK ALTIJD ÓÓK

 • het overzichtsrooster op de Brightspace module ‘Bachelor Bio-Farmaceutische Wetenschappen’ voor een compact overzicht van de opbouw van ieder studiejaar, incl. timing van herkansingen en studiegerelateerde activiteiten zoals voorlichting, symposia, etc.. ÉN

 • het detailrooster op de Brightspace module van ieder vak (na inschrijving), 2-3 weken voor een vak begint. Jouw persoonlijke detailrooster kan nl. afwijken bijv. vanwege opsplitsen in groepen, tussentijdse deadlines, gastdocenten, etc.. Het detailrooster van het vak op Brightspace is leidend.

Onderwijsvorm

Online voorbereiding, trainingssessies, (reflectie)opdrachten.
NB De studiebelasting voor AV-3 bestaat uit een actieve bijdrage aan de trainingssessies (dit is een voorwaarde) en het schrijven van een persoonlijk Academic Statement.

Toetsing en weging

De beoordeling van het vak Academische Vorming 3 wordt bepaald door onderstaande componenten, welke alle voldaan en voldoende moeten zijn:

 • Verplichte aanwezigheid bij en actieve bijdrage aan “Bad Medicine” trainingssessie;

 • Verplichte aanwezigheid bij en actieve bijdrage aan “Dilemma-game” trainingssessie;

 • De kwaliteit van de inhoud van het Academic Statement zal uitgedrukt worden als Onvoldoende/Voldoende/Goed. Het Academic Statement zal gebruikt worden tijdens de matchingsprocedure van de BOO. Bij een Onvoldoende beoordeling van het Academic Statement dient deze herschreven te worden door de student vóór de start van de BOO periode.

Literatuurlijst

Niet van toepassing.

Inschrijven

Om deel te kunnen nemen aan dit vak is inschrijving in uSis verplicht, gebruik daarvoor My StudyMap. Voor dit vak geldt de standaard inschrijftermijn van 14 kalenderdagen vóór de eerste activiteit van het vak.

LET OP NIEUW:

 • inschrijving voor (her)tentamens betreft slechts een vóóraanmelding, je (her)tentameninschrijving is pas definitief als je deze via My StudyMap hebt bevestigd.

 • Inschrijven en bevestigen van deelname aan het (her)tentamen kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen vóór de (her)tentamendatum; daarna kun je alleen deelnemen als er sprake is van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden.

 • NB Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen, ook uitschrijven als je niet deelneemt is verplicht.

Contact

Mw. Dr. M. de Graauw, Mw. Dr. E.K. Hoebe, en Dhr. Dr. D.J. Foschepoth.

Opmerkingen

Niet van toepassing.