Prospectus

nl en

Toxicologie

Course
2022-2023

Toegangseisen

Voor dit vak gelden geen formele toegangseisen, het is echter wenselijk de inhoud van de vakken Fysiologie van ADME en Farmacokinetiek en -dynamiek voldoende te beheersen voor de start van het vak.

Beschrijving

In brede zin worden de neveneffecten van een geneesmiddel behandeld. Nieuwe geneesmiddelen moeten uitvoerig getest worden op hun veiligheid. In sommige gevallen kan er eventuele toxiciteit optreden. Ernstige toxiciteit is over het algemeen ongewenst. Echter, voor de behandeling van levensbedreigende ziekten zoals kanker of ernstige infecties, kan er aanleiding zijn om beperkte toxiciteit te accepteren. Het is belangrijk de potentiele toxiciteit van nieuwe geneesmiddelen goed in kaart te brengen voor veilig gebruik bij patiënten. Een aantal vragen moet dan goed beantwoord worden. Wat is de therapeutische breedte? Wat is de toxiciteit? Welke organen worden vaak getroffen? Hoe ontstaat toxiciteit? Hoe reageert de beschadigde cel op toxiciteit? Wat zijn de gevolgen voor het functioneren van het desbetreffende orgaansysteem? Is herstel van de schade mogelijk? Kan toxiciteit worden voorkomen? Kunnen we methoden ontwikkelen om toxiciteit in proefdier-vervangende in vitro modellen te voorspellen?

Leerdoelen

 • uitleggen wat de algemene problematiek is met betrekking tot de veiligheid van geneesmiddelen

 • uitleggen hoe toxiciteit ontstaat in relatie tot verschillende organen

 • moleculaire mechanismen van toxiciteit op cel en orgaan niveau kunnen uitleggen

 • uitleggen hoe het immuunsysteem betrokken is bij toxiciteit en kanker

 • het verschil tussen toxiciteitsonderzoek en risico evaluatie kunnen uitleggen en concrete voorbeelden hiervan kunnen reproduceren

 • uitleggen hoe toxicologisch onderzoek in de praktijk wordt toegepast

 • kritisch evalueren en bediscussiëren van wetenschappelijke toxicologische literatuur

Rooster

In MyTimetable (na login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee je het grootste deel van je rooster (zalen en tijden) kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging (stel in onder 'Instellingen' na login).
Vragen over MyTimeTable? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk

LET OP:
In MyTimeTable kunnen we op dit moment niet álle roosterinformatie weergeven, dus CHECK ALTIJD ÓÓK

 • het overzichtsrooster op de Brightspace module ‘Bachelor Bio-Farmaceutische Wetenschappen’ voor een compact overzicht van de opbouw van ieder studiejaar, incl. timing van herkansingen en studiegerelateerde activiteiten zoals voorlichting, symposia, etc.. ÉN

 • het detailrooster op de Brightspace module van ieder vak (na inschrijving), 2-3 weken voor een vak begint. Jouw persoonlijke detailrooster kan nl. afwijken bijv. vanwege opsplitsen in groepen, tussentijdse deadlines, gastdocenten, etc.. Het detailrooster van het vak op Brightspace is leidend.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkgroepen, opdrachten, incl. rapportage.

Toetsing en weging

 • Groepsopdrachten aan de hand van wetenschappelijke literatuur (20%):
  Schriftelijke rapportage en presentatie (ieder 50% van het groepsopdrachtcijfer) In het tentamen worden vragen verwerkt die betrekking hebben op de groepsopdrachten & presentaties (ca. 10% van de vragen). Aanwezigheid bij de presentaties is verplicht.

 • Schriftelijk tentamen (80%):

Literatuurlijst

Casarett & Doull’s Toxicology, Curtis D. Klaassen 9e editie (aanbevolen als achtergrond materiaal)

Inschrijven

Om deel te kunnen nemen aan dit vak is inschrijving in uSis verplicht, gebruik daarvoor My StudyMap. Voor dit vak geldt de standaard inschrijftermijn van 14 kalenderdagen vóór de eerste activiteit van het vak.
LET OP NIEUW: inschrijving voor (her)tentamens betreft slechts een vóóraanmelding, je (her)tentameninschrijving is pas definitief als je deze via My StudyMap hebt bevestigd. Inschrijven en bevestigen van deelname aan het (her)tentamen kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen vóór de (her)tentamendatum; daarna kun je alleen deelnemen als er sprake is van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden.
NB Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen, ook uitschrijven als je niet deelneemt is verplicht.

Contact

Dhr. Dr. R.J.P. Bouwman

Opmerkingen

Niet van toepassing.