Prospectus

nl en

Histologie

Course
2022-2023

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Het doel van deze cursus is om van verschillende weefseltypen het histologisch beeld op microscopisch niveau te correleren aan de fysiologische functie. Door middel van voorbereidende opdrachten voorafgaand aan de hoorcolleges worden (immuno)histochemische technieken, verschillende weefseltypen en hun functie besproken. Bij de digitale practica wordt deze kennis toegepast door microscopische preparaten te interpreteren.

Practica zijn een verplicht onderdeel van de cursus. Om het vak te halen, moet je het practicum hebben gevolgd (aanwezigheidsplicht: aanwezig + actieve deelname). Het tentamen bestaat uit meerkeuzevragen over de lesstof en het practicum.
Het practicum is één (1) jaar geldig. Heb je het practicum >1 jaar geleden gevolgd (of vorig jaar niet gehaald), dan moet je het practicum volledig opnieuw volgen.

Leerdoelen

 • Interpreteren van verschillende weefsels op microscopisch niveau aan de hand van kennis van fysiologie en celbiologie.

 • Uitleggen van de toepassing van verschillende histochemische en immunologische kleuringen.

 • Onderscheiden van de vier basisweefseltypen op grond van de typische histologische en celbiologische eigenschappen op microscopisch niveau.

 • Correleren van het histologisch beeld van de verschillende weefsels op microscopisch niveau aan de fysiologische functie.

Rooster

In MyTimetable (na login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee je het grootste deel van je rooster (zalen en tijden) kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging (stel in onder 'Instellingen' na login).
Vragen over MyTimeTable? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk

LET OP:
In MyTimeTable kunnen we op dit moment niet álle roosterinformatie weergeven, dus CHECK ALTIJD ÓÓK

 • het overzichtsrooster op de Brightspace module ‘Bachelor Bio-Farmaceutische Wetenschappen’ voor een compact overzicht van de opbouw van ieder studiejaar, incl. timing van herkansingen en studiegerelateerde activiteiten zoals voorlichting, symposia, etc.. ÉN

 • het detailrooster op de Brightspace module van ieder vak (na inschrijving), 2-3 weken voor een vak begint. Jouw persoonlijke detailrooster kan nl. afwijken bijv. vanwege opsplitsen in groepen, tussentijdse deadlines, gastdocenten, etc.. Het detailrooster van het vak op Brightspace is leidend.

Onderwijsvorm

College en digitaal microscopiepracticum.

Toetsing en weging

 • Aanwezigheid en actieve deelname bij het practicum is verplicht en een voorwaarde voor het behalen van het vak.

 • Schriftelijk tentamen (100%)

Literatuurlijst

 • Verplicht: Junqueira’s Basic Histology, Text and Atlas, A.L. Mescher; 16e editie McGraw-Hill. ISBN: 9781260462982 14e of 15e editie en/of E-book zijn ook toegestaan

 • Collegestof

 • Practicum: kleuringen herkennen en benoemde onderdelen kennen van de behandelde preparaten

 • Voorbereidende opdrachten voor de hoorcolleges en het practicum

Inschrijven

Alle studenten die voor het eerst starten met de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen worden door de opleiding ingeschreven voor alle vakken en tentamens van het eerste semester.
Voor overige studenten geldt: om deel te kunnen nemen aan dit vak en/of practicum is inschrijving in uSis verplicht, gebruik daarvoor My StudyMap.

LET OP:

 • Het tentamen van Histologie valt in het 2e semester en de inschrijving daarvoor gaat op 15 december 2022 open; je moet je ZELF inschrijven voor het tentamen Histologie via My StudyMap

 • Inschrijving voor (her)tentamens betreft slechts een vóóraanmelding, je (her)tentameninschrijving is pas definitief als je deze via My StudyMap hebt bevestigd

 • Inschrijven en bevestigen van deelname aan het (her)tentamen kan tot 10 kalenderdagen vóór het (her)tentamen; daarna kun je alleen deelnemen als er sprake is van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden.

 • Omdat het vak ook een practicumdeel bevat, sluit de inschrijving voor álle onderdelen van het vak 28 dagen vóór het eerste college

 • Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen, ook uitschrijven als je niet deelneemt is verplicht.

Contact

Mw. Dr. L. Holtman

Opmerkingen

Niet van toepassing.