Prospectus

nl en

Seminar BA-eindwerkstuk Moderne Nederlandse Letterkunde

Course
2021-2022

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Specialiseer je je in moderne Nederlandse letterkunde, dan volg je ter voorbereiding op het daadwerkelijke schrijven van je scriptie dit scriptieseminar. Het scriptieseminar bestaat uit twee sessies waarin je in overleg met de docent een geschikt scriptieonderwerp en geschikte vraagstelling uitwerkt. Gedurende het seminar kom je te weten hoe je je onderzoek voor het BA-werkstuk kunt opzetten en plannen, wat er in schriftelijke BA-werkstuk van je wordt verwacht, en wat de evaluatiecriteria zijn.

Deelname aan het scriptieseminar is verplicht: zonder deelname worden de 10 studiepunten voor het BA-werkstuk niet toegekend.

Let op: al in december wordt een eerste informerende bijeenkomst gehouden. Afhankelijk van de aanmelding wordt per sectie vastgesteld welke docent(en) daarvoor zal/zullen worden ingezet. Het thema sluit in principe aan bij een specialisatiewerkgroep (uit het 1e of 2e semester). Alle studenten schrijven een scriptie binnen het thema van hun seminar, maar die thema’s worden breed genoeg geformuleerd om daarbinnen voldoende ruimte voor eigen keuze van de student te bieden.

Leerdoelen

Het scriptieseminar helpt studenten met de volgende leerdoelen met betrekking tot de scriptie:
1. Het opzetten van een heldere onderzoeksopzet en onderzoeksvraag (in overleg met de begeleider van de scriptie).
2. Het vastleggen van een realistisch schrijfschema en haalbare deadlines.
3. Inzicht verwerven in de opzet en uitwerking van een BA-scriptie, om deze te kunnen toepassen in de eigen scriptie.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing en weging

Niet van toepassing.

Literatuurlijst

Afhankelijk van de te volgen seminar. Wordt nader opgegeven.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Geen.