Prospectus

nl en

Seminar BA-eindwerkstuk Media

Course
2021-2022

Toegangseisen

Het scripsieseminar is bedoeld voor 3e-jaars studenten die aan het eind van het academisch jaar willen afstuderen.

Beschrijving

In het tweede semester biedt de track media van de opleiding een scriptieseminar aan. Het scriptieseminar bestaat uit twee sessies waarin studenten in overleg met de docent een scriptieonderwerp en vraagstelling uitwerken die geschikt is voor de track media in de opleiding Nederlandse taal, media en cultuur. Deelnemers leren in de seminars over de opbouw van het werkstuk en de evaluatiecriteria en ze krijgen een introductie tot het schrijven van een BA-werkstuk en het uitvoeren van een onderzoek.

Deelname aan het scriptieseminar is verplicht: zonder deelname worden de 10 studiepunten voor het BA-werkstuk niet toegekend.

Let op: al in december wordt per scriptieseminar een eerste informerende bijeenkomst gehouden. Afhankelijk van de aanmelding wordt per sectie vastgesteld welke docent(en) daarvoor zal/zullen worden ingezet. Het thema sluit in principe aan bij een specialisatiewerkgroep (uit het 1e of 2e semester). Alle studenten schrijven een scriptie binnen het thema van hun seminar, maar die thema’s worden breed genoeg geformuleerd om daarbinnen voldoende ruimte voor eigen keuze van de student te bieden.

Leerdoelen

Het scriptieseminar helpt studenten met de volgende leerdoelen met betrekking tot de scriptie:
1. Het opzetten van een heldere onderzoeksopzet en onderzoeksvraag (in overleg met de begeleider van de scriptie).
2. Het vastleggen van een realistisch schrijfschema en haalbare deadlines.
3. Inzicht verwerven in de opzet en uitwerking van een BA-scriptie, om deze te kunnen toepassen in de eigen scriptie.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Niet van toepassing.

Literatuurlijst

Afhankelijk van de te volgen seminar. Wordt nader opgegeven.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Geen.