Prospectus

nl en

Integrated Mandarin III: advanced II

Course
2021-2022

Dit is de vakbeschrijving van collegejaar 19-20, evt. wijzigingen worden z.s.m. doorgevoerd

Toegangseisen

BA2-college Modern Chinees II

Beschrijving

Dit college bouwt voort op de tweedejaars colleges Modern Chinees. Het biedt verdere trainingen in de volgende vier vaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven van het Mandarijn.
Integrated Mandarin III wordt op twee niveau’s aangeboden: intermediate en advanced. Studenten die een jaar in China/Taiwan hebben gestudeerd zijn verplicht het niveau* advanced* te volgen.
Studenten zonder veel ervaring in China kunnen overigens ook advanced volgen, mits hun taalniveau vergelijkbaar is met dat van studenten die wel een jaar in China hebben verbleven en zij daarvoor goedkeuring hebben gekregen van de Examencommissie.

NB: Inhoudelijk (stof, leerdoelen) gaat het bij Intermediate en Advanced om hetzelfde college, er is alleen sprake van een niveauverschil. Daarom is het niet mogelijk beide niveaus te doen, deze colleges kunnen slechts eenmaal worden gevolgd.

Leerdoelen

 • Luistervaardigheid: langer luistermateriaal verstaan, zoals het nieuws, lezingen en dialogen tussen moedertaalsprekers over relevante onderwerpen.

 • Spreekvaardigheid: geleerde structuren en woordenschat gebruiken om mening te uiten en te communiceren met moedertaalspreker over bepaalde complexe onderwerpen, zoals politieke, economische en sociale problemen, enz.
  Leesvaardigheid: woordenschat en zinspatronen uitbreiden door relatief moeilijke artikelen te lezen; woorden met een soortgelijke of verwante betekenis onderscheiden; de belangrijkste punten uit de originele krant, rapporten en andere bronnen over relevante onderwerpen samenvatten en begrijpen.

 • Schrijfvaardigheid: vertaalvaardigheid verbeteren van Engels naar Mandarijn; geleerde vocabulaire en patronen toepassen door essays (min. 500 woorden) over bepaalde onderwerpen te schrijven. Aandacht aan de stilistische verschillen, bijvoorbeeld formeel v.s. informeel besteden

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totaal circa 140 uur (5 EC x 28 uur)

 • contacturen: 48 uren

 • voorbereiding voor colleges: 48 uren

 • essays schrijven: 9 uren

 • voorbereiding presentaties: 8 uren

 • Remindo-oefeningen: 5 uren

 • luisteropdrachten: 12 uren

 • tentamen: 10 uren

Toetsing

Opdrachten van het hele semester 60%:

 • aanwezigheid & participatie 5%

 • mondelinge opdracht: interview en presentatie 10%

 • groep mondelinge opdracht: presentatie over de toegewezen video 10%

 • luisteropdrachten: 5x zelfrapportage 10%

 • essay-opdrachten: 3x 15%

 • Remindo-oefeningen 10%

Tentamen (schriftelijk) 40%

Het eindcijfer van het semester is het gewogen gemiddelde van de semesteropdrachten en het slottentamen. Het slottentamen moet voldoende zijn (5.5 of hoger). Studenten met een onvoldoende op het slottentamen of een onvoldoende (5,49 en lager) als gewogen gemiddelde van opdrachten en slottentamen hebben recht op een herkansing. Studenten mogen ook het deel dat zij falen bij het eindexamen herkansen.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

 • The Routledge Advanced Chinese Multimedia Course: Crossing Cultural Boundaries
  By Kun-shan Carolyn Lee, Hsin-Hsin Liang, Liwei Jiao, Julian Wheatley
  ISBN: 978-0-415-84133-7
  Published by: Routledge

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Drs. Yinzhi Zhang

Opmerkingen

Te late indiening van de opdrachten kan resulteren in een lagere rang. Bij meer dan drie keer per blok afwezig zijn wordt het cijfer van aanwezigheid & participatie: 0. Actieve deelname aan lessen wordt sterk aangemoedigd.