Prospectus

nl en

Chinese film and society

Course
2021-2022

Dit is de vakbeschrijving van collegejaar 20-21, evt. wijzigingen worden z.s.m. doorgevoerd

Toegangseisen

BA2 Chinese letterkunde (proza) en film of BA2 Chinese letterkunde: theater en poëzie of BA3 Literatuur en samenleving in het moderne China.

Beschrijving

Bij dit college analyseren we Chineestalige films die rond het moment van hun verschijnen veel reacties en discussie uit de samenleving hebben opgeroepen.
Denk hierbij aan een film als A Touch of Sin (Tian zhuding, r: Jia Zhangke 2013), over de toename van geweld in de Chinese maatschappij, of aan Lost in Beijing (Pingguo, r: Li Yu 2007), over de positie van de vrouw.

Leerdoelen

 • Grondige bestudering van de moderne Chinese film

 • Inzicht in de wetenschappelijke benadering van (Chinese) film

 • Verdere ontwikkeling van academische spreekvaardigheid (debat, referaat) en schrijfvaardigheid

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen college: 13 x 2 contacturen = 26 uur

 • ca. 4 uur voorbereiding voor iedere bijeenkomst van 2 uur = ca. 52 uur

 • ca. 10 uur voorbereiding referaat = ca. 10 uur

 • ca. 4 uur voor iedere tussentijdse schrijfopdracht = ca. 8 uur

 • ca. 4 uur voor schrijven opzet werkstuk = ca. 4 uur

 • ca. 40 uur voor schrijven werkstuk = ca. 40 uur

Toetsing

 • Korte schrijfopdrachten: voor 25% van het eindcijfer

 • Referaat: 25%

 • Werkstuk: 50% van het eindcijfer

 • Het werkstuk moet voldoende (5,5 of hoger) zijn om het vak te halen

Weging

Zie boven

Herkansing

Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de verschillende onderdelen. Het werkstuk moet voldoende (5,5 of hoger) zijn. Het werkstuk mag worden herkanst als de student voor de eerste versie een 5,49 of lager heeft gehaald.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • literatuur

 • uploaden opdrachten

Literatuur

Zie de cursusbeschrijving.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Anne Sytske Keijser