Prospectus

nl en

Cellulaire Biochemie

Course
2021-2022

Beschrijving

Dit vak is afgestemd op het aansluitende practicum cellulaire biochemie, zodat de theoretische kennis van dit vak direct kan worden toegepast. Tijdens Cellulaire Biochemie bestuderen we de biochemische eigenschappen van een kankercel. We bekijken wat de verschillen en overeenkomsten in metabolisme en signalering zijn tussen ‘normale cellen’ en kankercellen, zodat we op basis daarvan nieuwe geneesmiddelen kunnen ontwerpen. De cursus bestaat uit drie thema’s die voorafgaand aan het college worden bestudeerd in een online leeromgeving. Na de zelfstudie gaan we actief met de theorie aan de slag tijdens de (online) live uren en behandelen we een aantal typische onderzoekstechnieken die in het kankeronderzoek worden gebruikt: Hoe werken deze technieken, hoe analyseren we de gegenereerde data, en hoe ontwerp je een vervolg experiment? Deze kennis en onderzoek vaardigheden vormen de basis voor het practicum cellulaire biochemie dat hierop volgt.

Leerdoelen

De leerdoelen worden verspreid over drie Thema’s, per leerdoel is aangegeven tijdens welk Thema deze aan bod komt.
Thema I – Cellulaire groei & energie
Thema II – Cellulaire signalering
Thema III – Gen expressie & drug resistentie

  • Je kunt de verschillen tussen het metabolisme van een 'gezonde' cel en een kankercel benoemen. (I)

  • Je kunt uitleggen welke processen zorgen voor groei, progressie en drug resistentie van kankercellen. (I+II+III)

  • Je kunt berekeningen uitvoeren aan de vrije energie en enzymkinetiek in een cel, met gebruik van evenwichtsreacties en kinetische parameters. (I+II)

  • Je kunt de algemene principes van signaaltransductie benoemen. (II)

  • Je kunt de componenten, volgorde en tijdschaal van G-eiwit gekoppelde receptor (GPCR) en receptor tyrosine kinase (RTKs) signalering beschrijven. (II)

  • Je kunt uitleggen wat het effect is van verschillende remmers van receptoren op de signaaltransductie en groei van kankercellen. (II+III)

  • Je kunt de methodiek van enkele biochemische en celbiologische technieken uitleggen. (I+II+III)

  • Je kunt uit data van biochemische en celbiologische technieken afleiden welke resultaten zijn gevonden. (I+II+III)

  • Je kunt uit een artikel met biochemische en celbiologische data de relevante vraagstelling en conclusie extraheren om een onderzoeksvraag voor een vervolgonderzoek te bedenken. (II+III)

Literatuur

Verplicht:
Nelson en Cox, Lehninger, Principles of Biochemistry, zevende druk (2017) International Edition van Macmillan Higher Education / W.H. Freeman, ISBN: 9781464126116 – Chapters: 6, 12, 13, 14, 16, 19 (eventueel 6e editie, zelfde hoofdstukken)

Aanbevolen:
Alberts et al. Molecular Biology of the Cell, 6e editie (2015) Garland Publishing Inc. ISBN 9780815344643 - Chapter 15 Cell Signalling

Coördinator

Mw. Dr. A. Zweemer

Doelgroep

BFW2

Onderwijsvorm

Team Based Learning: online leeromgeving, tussentijdse toetsen, groepsopdrachten

Toetsing

De toetsing bestaat uit tussentijdse toetsen (20% van totaalcijfer) en een schriftelijk tentamen met meerkeuze vragen (80% van totaalcijfer). Tijdens ieder van de drie behandelde Thema’s wordt een tussentijdse toets afgenomen bestaande uit individuele opgaven en team opdrachten. Deze toetsingsmomenten staan aangegeven in het rooster. Twee van de drie toetsen tellen uiteindelijk mee voor 20% van het eindcijfer: het is niet mogelijk om een tussentijdse toets in te halen of te herkansen.

Ingangseisen

Voor dit vak gelden geen formele toegangseisen, maar de inhoud van de eerstejaarsvakken biochemie 1 en celbiologie wordt bekend verondersteld.

Inschrijven

Voor deelname aan de verschillende onderdelen van het vak én voor deelname aan het (her)tentamen is per onderdeel een aparte inschrijving in uSis verplicht. De inschrijving voor de vakonderdelen sluit 28 dagen voor de start van het eerste onderdeel van het vak; de inschrijving voor het (her-/deel)tentamen sluit 10 dagen voor de tentamendatum. Je vindt het overzicht met studieactiviteiten, incl. deadlines, in het rechtermenu onder ‘Files’> ‘uSis codes BFWx’.
NB Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen, ook uitschrijven als je niet deelneemt is verplicht.