Prospectus

nl en

Moleculaire genetica 1

Course
2021-2022

Beschrijving

In dit vak wordt behandeld hoe de genetische informatie vanaf het DNA via het RNA wordt omgezet in eiwitten. Wat betreft het DNA komen o.a. aan bod: de structuur van de DNA helix, supercoiling en histonen, de replicatie, de homologe recombinatie en reparaties van fouten in het DNA. Met betrekking tot het RNA zal worden behandeld: initiatie en terminatie van transcriptie, de regulatie van transcriptie en RNA splicing. Bij de synthese van eiwitten door translatie worden o.a. besproken: de genetische code, de ribosomen en het tRNA.

Leerdoelen

Student kent de basisprincipes van de Moleculaire Genetica en kan deze toepassen om (hypothetische) resultaten van experimenten te verklaren.

Literatuur

Alberts et al. Molecular Biology of the Cell, 6e editie. Garland Publishing Inc. ISBN 978-0-8153-4464-3.

Coordinator

Dhr. Dr. R.R.C.L. Olsthoorn

Doelgroep

BFW1

Onderwijsvorm

Hoorcollege en huiswerkopdrachten (facultatief)

Toetsing

Huiswerkopdrachten en sSchriftelijk tentamen

Ingangseisen

Niet van toepassing

Inschrijven

Voor deelname aan de verschillende onderdelen van het vak én voor deelname aan het (her)tentamen is per onderdeel een aparte inschrijving in uSis verplicht. De inschrijving voor de vakonderdelen sluit 28 dagen voor de start van het eerste onderdeel van het vak; de inschrijving voor het (her-/deel)tentamen sluit 10 dagen voor de tentamendatum. Je vindt het overzicht met studieactiviteiten, incl. deadlines, in het rechtermenu onder ‘Files’> ‘uSis codes BFWx’.
NB Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen, ook uitschrijven als je niet deelneemt is verplicht.