Prospectus

nl en

Modeling and simulation

Course
2021-2022

Voorkennis

Analyse 1, Analyse 2, Gewone differentiaalvergelijkingen, Inleiding Kansrekening, Inleiding Statistiek, Lineaire Algebra 1, Lineaire Algebra 2

Omschrijving

In dit vak wordt een begin gemaakt met het aanleren van de modelleercyclus. Studenten krijgen een probleemstelling aangereikt zoals deze ook uit de praktijk zou kunnen komen. Vervolgens stellen de studenten een wiskundig model op en leveren ze aan de hand daarvan een antwoord op de oorspronkelijke vraag. De studenten moeten uitleggen aan niet-wiskundig publiek wat de resultaten van hun onderzoek zijn

Leerdoelen

  • Het begrijpen en kunnen toepassen van de modelleercyclus;

  • Leren werken in teamverband;

  • Gebruiken van tools als Matlab en R om wiskundig te modelleren en simuleren;

  • Schriftelijke en mondelinge rapportage.

Werkvorm

Studenten werken in groepjes van ca vier aan twee projecten, één binnen de analyse en één binnen de statistiek. Hierbij is begeleiding beschikbaar van tutoren. Verder zijn er enkele hoorcolleges.

Tentamen

Het vak bestaat uit vijf praktische oefeningen: 2 statistiek voordrachten (elk 10%), een verslag
voor een statistiek project (30%), een analyse voordracht (10%), een verslag voor een analyse
project (40%). Alle vijf zijn niet herkansbaar.

Literatuur

Wordt later bekendgemaakt.

Contact

via email