Prospectus

nl en

Studieloopbaanorientatie 2

Course
2021-2022

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Email: biobscstudieadviseur@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

De cursus Studieloopbaanorientatie (SLO) loopt over alle bachelorjaren en bestaat uit diverse bijeenkomsten en activiteiten per jaar. Via hoorcolleges, voorlichtingsbijeenkomsten, individuele en/of groepsopdrachten worden studenten gestimuleerd om na te denken over de keuze voor en inrichting van de studie en over de wensen t.a.v. een vervolgopleiding of potentieel werkveld na het afsluiten van de bacheloropleiding. Tevens worden in dit vak algemene onderzoeksvaardigheden toegelicht, zoals wetenschappelijk schrijven en presenteren.
In het tweede jaar van SLO verschuift de focus van algemene vaardigheden, naar het identificeren en ontwikkelen je eigen vaardigheden. Je leert bijvoorbeeld hoe je jezelf naar de arbeidsmarkt kan profileren en een goede sollicitatiebrief kunt schrijven.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Het onderdeel Studieloopbaan oriëntatie heeft tot doel studenten na te laten denken over zijn of haar keuzes tijdens de bacheloropleiding biologie in de breedste zin van het woord. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen tijdens jaar 2 zijn bijvoorbeeld: ● het opstellen van een Curriculum Vitae en een persoonlijk profiel ● het stimuleren tot het vormen van een beeld van de persoonlijke wensen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. ● het leren maken van gemotiveerde keuzes voor uitstroom na de bachelor (het al dan niet vervolgen van de studie met een masteropleiding of keuze voor een werkkring).

Eindtermen:
Na het gevolgd hebben van deze cursus gedurende de 3 bachelor jaren kan een student, op basis van het door de student gemaakte persoonlijk profiel en de individuele en groepsgewijze oriëntatie, gemotiveerd kiezen voor bijvoorbeeld een specialisatiegebied, onderwerp van een bachelorstage, masteropleiding of werkkring.

Rooster

Verschillende bijeenkomsten en activiteiten per jaar.

Onderwijsvorm

Hoor- of Werkcolleges en opdrachten

Toetsing

Deelname aan bijeenkomsten/activiteiten, zelfstudie, inleveren van opdrachten en/of presentaties.

Inzage en feedback op het tentamen

Datum: n.v.t.

Brightspace

Colleges en werkopdrachten worden op Brightspace geplaatst.

Literatuur

Achtergrondinformatie via Brightspace

Aanmelden

Inschrijven in usis