Prospectus

nl en

Biologie van het Organisme Plant

Course
2021-2022

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coördinator: Prof.dr.J.Memelink Email: j.memelink@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

In het examenonderdeel Biologie van het Organisme Plant wordt het functioneren van planten op fysiologisch niveau behandeld. Planten maken zelf suikers met zonlicht als energiebron. Welke voedingsstoffen hebben planten dan wel nodig en hoe nemen ze die op? Planten hebben geen bloedsomloop, dus hoe vindt transport van stoffen plaats? Planten staan vastgeworteld in de grond. Hoe reageren planten op groeihormonen en op signalen uit de omgeving? Hoe kunnen planten zich verdedigen tegen herbivore insecten en pathogene micro-organismen?

Leerdoelen

Doelstellingen: Inzicht krijgen in het fysiologische functioneren van planten.

Eindtermen: Deelnemers hebben inzicht in basale voedingsstoffen die planten nodig hebben en in de mechanismen waarmee deze stoffen en de suikers afkomstig uit fotosynthese worden getransporteerd. Er is inzicht verkregen in de hormonale signalen die planten gebruiken, de fysiologische processen waarin deze hormonen een rol spelen, en voor een aantal hormonen is enig inzicht verkregen in hun moleculaire werkingsmechanisme. Er is inzicht verkregen in hoe planten reageren op omgevingssignalen zoals bijv. licht en zwaartekracht, en hoe ze zich verdedigen tegen micro-organismen en insecten.

Rooster

Zie rooster BLOK 5

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, practicum

Toetsing

Het eindcijfer van het vak Biologie van het Organisme Plant bestaat uit:

  • Tentamen: weging 70% (bodemcijfer 5,0)

  • Practicumverslag: weging 30% (bodemcijfer 6,0)

Inzage en feedback op het tentamen

Datum: Nog niet bekend

Brightspace

College- en practicumstof op Brightspace en in LabBuddy

Literatuur

  • Campbell “Biology”, 12e editie.

  • Practicumhandleiding

  • Mastering Biology testbankvragen

Aanmelden

Via Usis