Prospectus

nl en

Algebra 3

Course
2021-2022

Toegangseisen

Verplicht: Lineaire Algebra 1, Algebra 1 & 2.

Beschrijving

Galoistheorie en de toepassingen daarvan vormen het hoofdthema van het college. We schenken aandacht aan de klassieke toepassingen op de Griekse constructieproblemen en de oplosbaarheid van polynoomvergelijkingen door radicalen.

Behandeld worden: lichaamsuitbreidingen, eindige lichamen, normaliteit en separabiliteit, Galoiscorrespondentie, cyclotomische uitbreidingen, constructieproblemen, radicaalformules, hoofdstelling van de algebra. Als we tijd hebben aan het eind van de colleges komen ook kwadratische reciprociteit en oneindige Galoistheorie aan bod.

Eindtermen/Leerdoelen

Onderwijsvorm

2 uur hoorcollege, 2 uur werkcollege per week en wekelijkse huiswerkopgaven.

Toetsing

Het eindcijfer bestaat uit huiswerk (25%) en een schriftelijk (her-)tentamen (75%). Om het vak te halen moet het cijfer voor het (her-)tentamen minstens een 5 zijn en het (onafgeronde) gewogen gemiddelde van de twee deelcijfers minstens een 5.5. Er is geen minimum cijfer vereist voor het huiswerk om aan het tentamen deel te mogen nemen of om het vak te halen. Het huiswerk is niet herkansbaar.

Het huiswerk telt als praktische oefening en bestaat uit 10 opdrachten, waarvan de laagste twee niet meetellen.

Literatuur

Syllabus Algebra 3 van P. Stevenhagen. Gedrukte versie te koop bij het secretariaat of online beschikbaar: http://websites.math.leidenuniv.nl/algebra/algebra3.pdf

Brightspace/website

De organisatie van het vak loopt via de corresponderende Brightspacepagina. Bij inschrijving in usis voor het vak, wordt de student automatisch ingeschreven voor de Brightspacepagina.

Contact informatie

Email: m.f.a.steinmetz@math.leidenuniv.nl