Prospectus

nl en

Historische Taalkunde

Course
2021-2022

Toegangseisen

Enige basiskennis van de fonologie, fonetiek en het IPA, bijvoorbeeld opgedaan in de cursus Klanken van de wereld. Studenten die niet het college Taal en cultuur van de Indo-Europeanen gevolgd hebben wordt aangeraden de reader van dat vak aan te schaffen en zelfstandig door te nemen.

Geïnteresseerde keuzevakstudenten dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor zij zich inschrijven.

Beschrijving

Een inleiding in de historische taalkunde, hoofdzakelijk geïllustreerd aan de hand van het Nederlands en zijn nauwste verwanten Duits, Fries en Engels. Woorden veranderen van vorm en betekenis, talen veranderen van woord- en zinsbouw. Op wat voor manieren gebeurt dat en wat zijn de oorzaken daarvan? We behandelen die vragen aan de hand van voorbeelden uit bekende talen op het hoorcollege, met oefeningen over dezelfde verschijnselen in minder bekende talen op het werkcollege..

Voor studenten van de BA Taalwetenschap geldt dat zij geacht worden als deel van deze cursus de colleges overr Academische Vaardigheden bij te wonen.

Leerdoelen

  • Kennis van en inzicht in de methodologie van de historische taalwetenschap;

  • De vaardigheid om dit opgedane inzicht toe te passen op niet behandelde data.

  • Kennis van de terminologie van de historische taalwetenschap.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege (1 uur per week) en werkcollege (1 uur per week )

Toetsing en weging

  • Mondelinge presentatie (20%)

  • Eindtentamen (80%)

Bij een onvoldoende gewogen gemiddelde is er is mogelijkheid tot herkansing van het eindtentamen (80%).

Literatuurlijst

Aan te schaffen voor aanvang van het college: Robert McColl Millar (2015): Trask’s Historical Linguistics. 3rd edition. London/New York: Routledge.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op deze website

Aanmelden Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

Education Administration Office Reuvensplaats

E-mail address Education Administration Office Reuvensplaats: osz-oa-reuvensplaats@hum.leidenuniv.nl

Coordinator of Studies

Opmerkingen

Eerstejaarsstudenten Taalwetenschap (BA) zullen door de onderwijsadministratie worden ingedeeld in de werkgroepen.