Prospectus

nl en

Seminar BA-eindwerkstuk Taalbeheersing

Course
2021-2022

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Het schrijven van een bacheloreindwerkstuk Taalbeheersing gebeurt via een seminar. Dit seminar bestaat uit plenaire bijeenkomsten, die alle studenten die een BA-eindwerkstuk Taalbeheersing schrijven gezamenlijk volgen, en bijeenkomsten in een ‘docentgroep’, dat wil zeggen in een groepje met studenten die bij dezelfde docent een werkstuk schrijven. In de plenaire bijeenkomsten worden algemene zaken besproken, zoals het formuleren van een probleemstelling en het samenstellen van een corpus. In de docentgroep worden ingeleverde (hoofd)stukken besproken; het is daarbij de bedoeling dat studenten elkaars werk becommentariëren. De bijeenkomsten vinden plaats volgens een vast schema met bijbehorende deadlines.

De eerste bijeenkomst van het seminar vindt plaats in december: dan vindt voorlichting plaats over de onderwerpen die mogelijk zijn en de procedure. Studenten zullen tijdig van het tijdstip van deze bijeenkomst op de hoogte worden gesteld. Elke student houdt in maart een referaat over de (voorlopige) resultaten van het tot dan toe uitgevoerde onderzoek. Dit referaat geldt als ‘stop/go’-moment: het moet met een voldoende worden afgerond om door te mogen met het onderzoek.

Leerdoelen

Na afronding van je BA-werkstuk kun je:

  • een heldere, relevante en afgebakende onderzoeksvraag formuleren die getuigt van inzicht in de centrale debatten en methodes van het vakgebied;

  • een (kritische) analyse geven van geselecteerd onderzoeksmateriaal op basis van een adequate onderzoeksmethode;

  • een logisch en consistent schriftelijk betoog houden waarin conclusies logisch en onderbouwd volgen uit het gepresenteerde materiaal.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Een aantal werkcolleges; daarnaast meer individuele begeleiding in docentgroepjes en zelfstudie.

Toetsing en weging

Toetsing

  • Eindwerkstuk (100%)

  • Presentatie over het onderzoek (AVV; geldt als stop/go-moment)

Voor het eindwerkstuk dien je minimaal een 5.5 te halen. Bij een onvoldoende kan het eindwerkstuk eenmalig worden herkanst, binnen hetzelfde semester.

Weging

Zie boven.

Herkansing

Zie boven.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Wordt nader opgegeven.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met dr. M. van Leeuwen of dr. R. Pilgram (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Geen.