Prospectus

nl en

Echo, influence or plagiarism? Dutch literature in global perspective

Course
2021-2022

Toegangseisen

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Beschrijving

Wie de Britse dichter T.S. Eliot vroeg naar het verschil tussen goede en minder goede dichters, kreeg het volgende antwoord: 'Immature poets imitate; mature poets steal'. Oorspronkelijkheid, volgens velen de eerste eis die we aan kunst kunnen stellen, was voor hem dus geen mogelijkheid. De literatuurtheorie en filosofie lijken Eliot gelijk te geven: originaliteit is onmogelijk te bereiken aangezien zowel schrijvers en lezers doordrongen zijn van andere, oudere teksten. Modernistische auteurs aan het begin van de twintigste eeuw, zoals Eliot, waren actief in discussie met die traditie via hun gedichten en romans. Literatuur uit de koloniën, verwees naar verschillende culturen tegelijk, zowel die van het 'moederland' als die van de inheemse cultuur. Weer heel anders ziet ‘oorspronkelijkheid’ er ten slotte uit bij postmoderne auteurs, die ervan doordrongen zijn dat alles wat we zeggen slechts een echo is van oudere woorden. In deze cursus bekijken we de ontwikkeling van het stelen, kopiëren, na-apen en citeren in de moderne literatuur.

We gebruiken theorie over intertekstualiteit om vragen te beantwoorden als: 'waarom zouden schrijvers het werk van een ander gebruiken, wetende dat zulk 'overschrijven' tot het grootste taboe uit de literatuur behoort?' 'Waar ligt de grens tussen echo en plagiaat'? 'Wat is de invloed van invloed'? Deze vragen en andere stellen we in deze literair-historische en interpretatieve cursus. We onderzoeken met elkaar de vorm, maar vooral de functie van verschillende vormen van invloed, intertekstualiteit en plagiaat van 1900 tot heden.

Leerdoelen

Na afloop van dit college:

 • Kun je in grote lijnen aangeven met welke methoden en benaderingen intertekstualiteit wordt onderzocht;

 • Kun je de lijn van argumentatie in de bestudeerde wetenschappelijke artikelen over intertekstualiteit en invloed begrijpen en reproduceren;

 • Kan je de historische ontwikkeling van intertekstuele strategieën van 1900-heden begrijpen en uitleggen;

 • Ben je in staat op basis van de theorie en aan de hand van een zelfgekozen casus een relevante onderzoeksvraag rondom intertekstualiteit en invloed te formuleren, en die met behulp van passende analysemethoden te beantwoorden;

 • Kun je je onderzoeksopzet op heldere wijze aan je medestudenten presenteren en de feedback van docent en medestudenten in de uitwerking ervan verwerken;

 • Kun je je zelfstandig uitgevoerde onderzoek helder schriftelijk presenteren in de vorm van een werkstuk;

 • Ben je in staat medestudenten te voorzien van bruikbare feedback, volgens de in de cursus besproken feedbackrichtlijnen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Weekopdrachten (waarvan twee becijferd, elk 15%)

 • Werkstuk: 70%

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand op basis van de gewogen deelcijfers waarbij voor het werkstuk ten minste een 5,5 gehaald dient te worden.

Herkansing

Alleen het werkstuk kan worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Secundaire literatuur: we gebruiken in ieder geval de handboeken Literatuur in de Wereld en Draden in het donker. Overige literatuur wordt bij aanvang bekendgemaakt.

Primaire literatuur (nog niet volledig). Aanschaffen mag, voor de romans is dat wel handig. Denk hoe dan ook bij het kopen van boeken aan je lokale boekhandel (die verzendt immers net zo goed als bol.com) of aan boekwinkeltjes.nl.*

 • Jeroen Brouwers – Datumloze dagen (2007)

 • Ida Gerhardt (selectie gedichten).

 • J.H. Leopold, Verzamelde gedichten (2006, selectie)

 • Harry Mulisch –Twee vrouwen (1975)

 • Cees Nooteboom, In de bergen van Nederland

 • Astrid Roemer, Was getekend (deel 3 van de Suriname-trilogie)

 • Nina Weijers, De consequenties (2014)

Voorbereiding: Voor het begrijpen van intertekstualiteit en invloed is een zekere basis aan cultuurhistorische kennis nodig. Als je daaraan twijfelt, kan je overwegen in de zomervakantie de bestsellers te laten liggen en teksten te lezen als Metamorfosen van Ovidius, Het Oude Testament of de Odyssee. Je zal je er niet mee vervelen!

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.