Prospectus

nl en

Creative Writing: Four crucial Choices

Course
2021-2022

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Fictie is geen franje, maar een fundament voor ons leven als mens. Hoe de vorm door de tijd heen ook verandert, van de troubadour tot de Netflix-serie, verhalen zijn onmisbaar. Ze helpen ons te ordenen wat chaotisch is, andere perspectieven te zien, al is het maar voor even, en ontwikkelen misschien zelfs onze empathie.

Tijdens deze werkgroep worden studenten actief getraind in verhaaltechnieken. Je gaat veel schrijven, maar hoeft geen grootse literaire plannen te hebben om mee te doen. Op zijn minst zul je een betere lezer worden. Ook zul je inzicht verwerven in de verrassend veelzijdige psychologische en maatschappelijke functies van fictie.

Studenten reflecteren aan de hand van secundaire literatuur, experimenteren met vertelkeuzes, en maken zo gedegen kennis met de vier cruciale keuzes in fictie:

 1. Bedenken van een verhaallijn
  We gebruiken onder meer de zeven basisplots van Christopher Booker, en reflecteren op thema’s, drijfveren van personages, conflict en spanning.
 2. Kiezen van het perspectief
  Uit het werk van onder meer Tim Parks, Keith Oatley en Suzanne Keen leren studenten hoe de verteller zich kan verhouden tot lezers en personages, en wat dit betekent voor identificatie en sympathie/antipathie.
 3. Bepalen van instapmoment en setting
  Een verhaal is altijd een strategische uitsnede uit een veel langer tijdsverloop, en de keuze van de locatie is ook niet toevallig. We bespreken voorbeelden en studenten experimenteren zelf met plaats- en tijdbepaling.
 4. Ontwikkelen van een stijl
  Pas als je zinnen schrijft komt een werk tot leven. Aan de hand van onder meer ‘The Sense of Style’ van Steven Pinker worden toon en stijlkenmerken besproken, en onderzoeken we de effecten van keuzes op woord- en zinsniveau.

We grijpen geregeld naar voorbeelden uit de literatuur, bespreken door de studenten geschreven stukken, en lezen twee romans: ‘Zuiderkruis’ van Pauline Slot, een roman over reizen en achterblijven, en ‘Achterland’ van Caroline Brothers, een roman over twee Afghaanse broertjes die door Europa trekken, op weg naar Engeland.

Leerdoelen

Na afloop van de werkgroep:

 • hebben studenten inzicht in de psychologische en maatschappelijke functies van fictie;

 • kennen studenten de belangrijke verhaaltechnieken en de effecten die deze op lezers kunnen hebben;

 • kunnen studenten verhaaltechnieken toepassen in eigen werk.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege waarin ruimte is voor zowel academische reflectie als de toepassing van verteltechnieken in eigen creatief werk. Een actieve bijdrage aan de gesprekken wordt verwacht.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Essay over thema aan de hand van de secundaire literatuur: 40%

 • Kort verhaal 1: 20%

 • Kort verhaal 2: 30%

 • Tijdig inleveren van 10 huiswerkopdrachten: 10% (voor elke gehaalde deadline wordt 1% toegekend)

Het essay en de korte verhalen moeten voldoende zijn.

Weging

Zie hierboven.

Herkansing

Het essay en de korte verhalen kunnen beide herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Secundaire literatuur (veelal hoofdstukken uit Engelstalige boeken) wordt ter beschikking gesteld

 • Studenten lezen Achterland van Caroline Brothers en Zuiderkruis van Pauline Slot

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Studenten Nederlandse taal en cultuur hebben voorrang bij de inschrijvingen voor deze cursus.