Prospectus

nl en

Academische Vaardigheden (Nederlandse taal en cultuur)

Course
2021-2022

Toegangseisen

De bijeenkomsten zijn een verplicht onderdeel van het propedeuseprogramma.

Beschrijving

Binnen deze cursus worden instructie en begeleiding aangeboden in academische vaardigheden zoals:

  • studievaardigheden, timemanagement;

  • lezen en skimmen van academische publicaties.

Leerdoelen

Studenten zullen hun vaardigheden ontwikkelen op het gebied van:

  • het efficiënt en effectief studeren

  • het vinden van de centrale vraag-/probleemstelling(en) en ideeën, alsmede de hoofdlijnen van argumentatie van academische lezingen en publicaties.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkgroepen

Toetsing en weging

Verplichte aanwezigheid en actieve deelname.

Literatuurlijst

Niet van toepassing.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

  • Eerstejaars studenten BA Nederlandse Taal en Cultuur worden aan het begin van het jaar in werkgroepen ingedeeld.

  • Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen.

  • Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoordinator

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Contact

Opmerkingen

Niet van toepassing.