Prospectus

nl en

Public Policy in Latin America

Course
2021-2022

Toegangseisen

Ingeschreven staan aan een Bachelor-opleiding aan de Leidse of een andere Nederlandse universiteit.

Beschrijving

In deze cursus wordt een kritische blik geworpen op de políticas públicas (public policies of publiek beleid) die in diverse Latijns-Amerikaanse landen worden uitgevoerd met als doel het hoofd te bieden aan ernstige maatschappelijke problemen. Voor dit doel zal aandacht worden gegeven aan de implementatie van speciale programma’s op het gebied van o.a. armoedebestrijding, werkgelegenheid, vrouwenemancipatie, decentralisatie en burgerparticipatie en veiligheid. Deze cursus is vooral gefocust op eigen initiatieven en programma’s die de Latijns-Amerikaanse overheden en de lokale civiele maatschappijen zelf ontplooien teneinde hun eigen problemen op te lossen.

Leerdoelen

De student neemt kennis van de wijze waarop ontwikkelingsdoelen (bijv. armoede-bestrijding) door de Latijns-Amerikaanse regeringen en gespecialiseerde staats-instellingen worden omgezet in specifiek publiek beleid. Hierdoor krijgt de student inzicht in de werking van bureaucratische structuren en instanties in de regio en de pogingen van de bevolking om ook betrokken te worden bij de formulering en uitvoering van dat beleid. Bovendien krijgt de student inzicht in het spanningsveld dat bestaat tussen de staat en de civiele maatschappij op het gebied van beleidsformulering. Deze cursus beoogt ook het kritisch and analytisch denken bij de studenten te stimuleren en hun mondelinge communicatie en spreekvaardigheid te versterken door middel van een referaat.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege: 2 uur per week.

Toetsing en weging

Toetsing

Referaat (30%)
Schriftelijk tentamen met essayvragen (70%)

Weging

Referaat (30%)
Schriftelijk tentamen met essayvragen (70%)

Herkansing

Herkansing: schriftelijk tentamen 70%. Er is geen herkansing mogelijk voor het referaat.
Herkansing is alleen mogelijk mits het eindcijfer (referaat+tentamen) een 5 of lager is.

Inzage en nabespreking

Studenten die hun tentamen willen bespreken dienen binnen 15 dagen na bekendmaking van de uitslag contact op te nemen met de docent.

Literatuurlijst

Wetenschappelijke artikelen en beleidsdocumenten. Ze worden aangekondigd op Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar op deze website

Aanmelding voor Studeren A la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Prof.dr. P. Silva

Onderwijsadministratie: Reuvensplaats

Studiecoördinator: Tim Sanders

Opmerkingen

Verplichte aanwezigheid (u mag maximaal 3 colleges missen). Afhankelijk van de mate van overschrijding van dat maximum, kan de docent besluiten de student aanvullende opdrachten op te leggen.