Prospectus

nl en

Thesis Seminar Cultural Analysis (LAS)

Course
2021-2022

Toegangseisen

Het scriptieseminar is verplicht voor alle bachelorstudenten Latijns-Amerikastudies die gaan werken aan hun BA-eindwerkstuk. Het seminar staat niet open voor andere studenten.

Beschrijving

Het scriptieseminar is een integraal onderdeel van de fase waarin het BA-eindwerkstuk wordt geschreven (10 EC in totaal). Het doel van het seminar is een bijdrage te leveren aan het produceren van een goed BA-eindwerkstuk in de tijd die daarvoor staat (280 uur) en in de periode die daarvoor is bedoeld (semester 2 van het derde studiejaar). Deze activiteit is beschouwd als en middel om het desertieniveau van de studenten in deze fase van hun studie te beperken.
Voor het scriptieseminar zijn vijf bijeenkomsten gepland van elk 2 uur (zie collegerooster). Tijdens het seminar presenteren studenten elkaar hun voortgang en worden knelpunten in het proces besproken. Voor elke discipline is een apart college.
De docent van het scriptieseminar heeft de rol van procesbewaker en is (uitzonderingen daargelaten) niet de begeleider van het BA-eindwerkstuk. De student maakt met zijn/haar begeleider afspraken met betrekking tot de planning en begeleiding bij het schrijven en inhoudelijke aspecten van het eindwerkstuk. De afspraken betreffen de keuze van het onderwerp van het werkstuk en de fasering van het onderzoek.

Leerdoelen

Het centrale leerdoel van het scriptieseminar is een bijdrage te leveren aan verwezenlijking van de eindkwalificaties die zijn vastgelegd voor het BA-eindwerkstuk.
De specifieke doelen van deze activiteit zijn:
1. Het optimaliseren van het tijdsgebruik van de studenten die hun BA-scriptie moeten ontwikkelen.
2. Het monitoren, in coördinatie met de respectievelijke begeleidende docent, van de activiteiten en de naleving van de termijnen en doelstellingen tijdens het schrijven van de BA-scriptie.
3. Het verdiepen van de kwaliteit van de scriptie door middel van permanente methodologische ondersteuning.
4. Het versterken van zowel de uitingen van kritische standpunten over het academisch werk als de uitwisseling van nuttige en eigen onderzoeksstrategieën onder de studenten.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege, hiervoor geld een aanwezigheidsplicht

Toetsing en weging

Toetsing

Het seminar kent geen formele toetsing. Wel zal elke student op elke bijeenkomst de daarvoor geplande activiteiten moeten hebben afgerond wil hij of zij een cijfer krijgen voor zijn/haar eindwerkstuk.
De participatie in deze activiteit is onderdeel van de evaluatie van de BA-scriptie, onder het concept ‘leervaardigheden’ (proces).

Literatuurlijst

n.v.t.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op deze website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Voor vragen over de inhoud van het vak kan je contact opnemen met de docent, de contactgegevens van de docent vind je door op de naam te klikken in de sidebar.

Voor vragen over het inschrijven voor vakken in usis kan je contact opnemen met de onderwijsadministratie: Reuvensplaats

E-mail address: osz-oa-reuvensplaats@hum.leidenuniv.nl

Voor vragen over je studievoortgang kan je contact opnemen met de studie adviseur.

Opmerkingen

Aanwezigheid tijdens werkcolleges is verplicht (100%). De gedeeltelijke of gehele afwezigheid zal aan de begeleidende docent worden gecommuniceerd opdat dit gegeven in het proces van de eindevaluatie van de scriptie meegewogen zal worden.