Prospectus

nl en

Metodología de Investigación: Análisis Cultural

Course
2021-2022

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Deel 1: Tijdens deze fase worden de studenten de basistechnieken van het schrijven van een wetenschappelijk stuk bijgebracht. Het werken met bibliografie, naslagwerken, tijdschriften en databases van de Latijns-Amerikaanse literaire kritiek krijgt hier de nadruk.

Deel 2: De voorbereidende stappen voor het schrijven, onder andere van een onderzoekvoorstel, behandeld in het eerste deel, worden tijdens deze fase in praktijk gebracht.

Leerdoelen

-Het kritisch en analytisch lezen van artikelen en literaire kritiek.
-Het selecteren, argumenteren en presenteren (schriftelijk en mondeling) van een probleemstelling die de basis kan vormen voor het eindwerkstuk.
-Het schrijven van een wetenschappelijk stuk dat kan dienen als uitgangspunt voor het eindwerkstuk

Vaardigheden

 • Problemen oplossen

 • Analytisch denken

 • Projectmanagement

 • Verantwoordelijkheid

 • Inzet

 • Zelfregulering

 • Mondelinge communicatie

 • Schriftelijke communicatie

 • Flexibiliteit

 • Kritisch lezen en denken

 • Creatief denken

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcolleges (2 c/u per week)

Toetsing en weging

 • Schriftelijke Opdrachten:
  -Onderzoeksvraag en conceptplan (max. 500-700 woorden): 15%
  -Literature Review/Contextualisatie (max. 1000 woorden): 15%

 • Mondelinge presentatie: 30%

 • (Eind)Werkstuk uitgebreid conceptplan (max. 3000 woorden): 40%

Herkansing

Een werkstuk met een onvoldoende krijgt de kans een keer een gecorrigeerde versie een maand later in te leveren. Daarna zal het eindcijfer definitief vastgesteld worden.

Om deze regel te kunnen toepassen is wel vereist dat het werkstuk op tijd is ingeleverd (Zie tentamenrooster LAS: datum inlevering paper).

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

De literatuur zal gepubliceerd worden op de eerste collegedag samen met het programma.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op deze website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docenten:

Dr. Adriana I. Churampi Ramírez

Dr. Sara Brandellero

Onderwijsadministratie: Reuvensplaats

Studieadviseur: Tim Sanders

Opmerkingen

Er bestaat aanwezigheidsplicht voor werkcolleges: studenten mogen maximaal 5 colleges missen. De schriftelijke opdrachten die door de afwezigheid niet ingeleverd worden gelden als onvoldoende.