Prospectus

nl en

Seminar Excursion Berlin

Course
2021-2022

Toegangseisen

De volgende vakken dienen te zijn afgerond:

 • Freshman’s Class

 • Academische Vaardigheden II

 • Visuele Analyse II

 • Tenminste één BA2-werkcollege

Beschrijving

Berlijn biedt kunsthistorici een schat aan oude, moderne en contemporaine beeldende kunst, architectuur, en kunstnijverheid. In de afgelopen 30 jaar heeft de hereniging van voormalig oost en west Berlijn een nieuw en prestigieus aanzicht gegeven aan deze metropool. Oude gebouwen en musea werden gerestaureerd en collecties opnieuw toegankelijk gemaakt. Verschillende musea bezitten topstukken op het gebied van de beeldende kunst. Tijdens de excursie wordt ook een dagtocht gemaakt naar Dessau om het gerestaureerde Bauhaus-complex te bekijken. In Potsdam wordt Sanssouci bezocht, het achttiende-eeuwse zomerpaleis van koning Frederik de Grote van Pruisen.

Leerdoelen

 • Studenten leren onderwerpen te analyseren binnen de museale en monumentale omgeving van het excursiedoel (Berlijn), in confrontatie met een veelheid aan kunstvormen.

 • Studenten leren een onderwerp af te bakenen op het gebied van de (moderne) beeldende kunst dat is gerelateerd aan het excursiedoel, en leren er een zelfstandig verdiepend onderzoek naar te initiëren.

 • Studenten leren gebruik te maken van eerder opgedane kennis van het kunsthistorisch apparaat, van technische en materiële aspecten, en van invalshoeken als vorm, functie en inhoud van de in beschouwing genomen artefacten.

 • Studenten leren een eigen onderzoek mondeling (powerpoint-ondersteunde presentatie van circa 10 minuten tijdens de werkgroep en enkele korte presentaties tijdens de excursie) en schriftelijk (tekst van circa 3000 woorden excl. titelpagina, noten en literatuur) te presenteren, op een wetenschappelijk niveau.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Excursie

Toetsing en weging

Toetsing

 • Schriftelijk take-home tentamen en onderzoeksvoorstel (30%).

 • Presentatie-opdracht 1 (5%): door powerpoint-ondersteund referaat (tijdens het werkcollege).

 • Presentatie-opdracht 2 (5%): korte referaten (“op locatie”) van in totaal circa 15 minuten.

 • Afsluitend werkstuk (60%): schriftelijk werkstuk van circa 3000 woorden excl. noten en literatuur (=6-7 pagina’s 1.5 regelafstand, excl. noten en literatuur).

Weging

Het gewogen gemiddelde van de (deel-) toetsen moet minimaal een 6,0 (= voldoende) zijn.
Daarnaast moet de eindopdracht (of hoofdopdracht) in elk geval te worden afgesloten met minimaal een 6,0 (= voldoende). Alle andere deeltoetsen dienen eveneens te worden afgesloten met een 6 (= voldoende), maar hierbij is het mogelijk om voor één toets een 5 (maar niet lager dan 5) te compenseren met een andere, gelijkwaardige, toets.

Herkansing

Alle toetsen waarvoor een onvoldoende is behaald, kunnen worden herkanst. Alle herkansingen zullen – voor zover van toepassing - op hetzelfde moment plaats vinden, na de laatste (deel-)toets.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • De literatuur voor het take-home tentamen wordt beschikbaar gesteld in de vorm van een moederkopie waarvan elke student één kopie mag maken.

 • Daarnaast zoekt elke student literatuur voor het eigen onderzoeksproject.

Inschrijven

In verband met het tijdig reserveren van overnachtingen ter plaatse, ontvangen studenten in de loop van het eerste semester bericht over de aanmeldingsprocedure voor Rome of Berlijn. Zij zullen gevraagd worden zich aan te melden via de studiecoördinator. Plaatsing is pas definitief als aan alle ingangseisen is voldaan. Het is mogelijk dat een werkgroep vol zit en niet alle studenten mee kunnen naar de bestemming van hun eerste keuze. Na bevestiging van de studiecoördinator zal de onderwijsadministratie de student aanmelden in uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

 • Er zijn dit studiejaar twee excursie bestemmingen, te weten Berlijn en Rome. Studenten kunnen een voorkeur aangeven.

 • De excursie vindt (onder voorbehoud) plaats tussen 13 tot en met 20 juni 2022.

 • De excursie vereist een goede conditie.

 • Per persoon is er een excursievergoeding. De hoogte van dit bedrag wordt nader bekend gemaakt. Let op, studenten moeten er rekening mee houden dat er ook eigen kosten gemaakt moeten worden (o.a. bijdrage aan vliegreis, verblijf, eten, et cetera)

 • Vanwege de Toegangseisen (zie boven) is het onverstandig om al kosten te maken voor de excursie alvórens er een formele toestemming is van de Examencommissie om aan de excursie deel te nemen.