Prospectus

nl en

Latijn voor iedereen: Hoogtepunten uit de Latijnse literatuur 1

Course
2021-2022

Toegangseisen

Deze cursus is toegankelijk voor studenten die de cursus “Latijn voor iedereen” in het eerste semester met succes hebben afgerond. Daarnaast is deze cursus ook geschikt voor oud-gymnasiasten die hun kennis van het Latijn willen oppoetsen, verbreden en verdiepen.

Beschrijving

In deze cursus, die goed aansluit bij de cursus “Latijn voor iedereen” in het eerste semester, maakt de student kennis met enkele hoogtepunten uit de (klassiek) Latijnse literatuurgeschiedenis (o.a. Catullus, Ovidius en Petronius), die deels in het Latijn en deels in vertaling worden bestudeerd; daarbij leert de student om kritisch om te gaan met tweetalige edities, woordenboeken en de belangrijkste (digitale) naslagwerken en databases. Verder vergroot de student zijn/haar kennis van de Latijnse taal, waarbij wordt ingegaan op enkele fundamentele verschillen tussen het Latijnse en het Nederlandse taalsysteem. Ook is er aandacht voor het lezen van Latijnse inscripties.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus is de student in staat om, met behulp van een woordenboek en andere hulpmiddelen, eenvoudige Latijnse teksten te vertalen. Ook heeft de student inzicht in de voornaamste verschillen tussen de taalsystemen van het Nederlands en het Latijn. Ten slotte beschikt de student over een elementair overzicht van de (klassiek) Latijnse literatuurgeschiedenis.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege en zelfstudie.

Toetsing en weging

Toetsing

Ieder blok wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen (120 minuten tijdens tentamenweek; weging 80%). Daarnaast is er halverwege ieder blok een schriftelijke tussentoets (45 minuten tijdens college; weging 20%).

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van twee deelcijfers.

Herkansing

  • Wie de tussentoets door ziekte of omstandigheden niet kan maken, moet de tussentoets samen met het tentamen aan het einde van het blok inhalen;

  • De tussentoets kan niet worden herkanst. Wie voor de tussentoets onvoldoende scoort, moet dus proberen dit met een goed cijfer voor het tentamen te compenseren;

  • Indien het gewogen eindcijfer van het blok onvoldoende is, dan maakt men het hertentamen. Daarbij vervalt het cijfer van de tussentoets. Het cijfer voor de herkansing is dan tevens het eindcijfer.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • H. Oranje (1993 of later), Latinitas. Cursus Latijn, Hans Oranje, Amsterdam: VU Uitgeverij; ISBN 90-5383-230-0;

  • H. Pinkster (ed.) (1998 of later), Woordenboek Latijn-Nederlands, Amsterdam University Press, Amsterdam. Ook online beschikbaar via netwerk of proxy van de Universiteit Leiden.

Teksten, vertalingen en opdrachten worden door de docent verstrekt.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Niet van toepassing.