Prospectus

nl en

Young Adult Literature: Animation, Comic Strips, and Graphic Novel

Course
2021-2022

Toegangseisen

Geen speciale toegangseisen

Beschrijving

Het eerste deel van deze cursus (blok 3) is gewijd aan de verkenning van enkele belangrijke trends in young adult-literatuur, een relatief nieuw en veelzijdig genre met als gemeenschappelijke noemer een focus op actuele maatschappelijke onderwerpen. We bespreken vijf romans die ieder representatief zijn voor één of meer van deze trends ofwel subgenres: fantasy, ‘nieuw realisme’, dystopie, nonfictie en aandacht voor (gender-)diversiteit. Behalve naar narratieve elementen als verhaalwereld, plot, vertelconstructie en personages kijken we ook naar ideologische aspecten, de status van young adult-literatuur in het literaire veld, het profiel van de lezer tot wie deze romans zich richten en het fenomeen van de ‘crossover’-literatuur. Ter onderbouwing lezen we enkele theoretische teksten.

In het tweede blok richten we onze aandacht op animatie en strips. We kijken naar het ontstaan van animatie en strip aan het einde van de 19de eeuw, naar de relatie tussen cinema, strips en animatie. Vervolgens bestuderen we de narratieve conventies van strip en animatie, zoals het gebruik van kaders, bladspiegel, tekstballonnen, en de opkomst van een specifieke tekenfilmesthetiek. We bestuderen strip- en tekenfilmgenres (de superheld, de funny animal, de jonge reporter). De laatste drie weken draaien om de grafische roman (de strip met literaire ambities) en de artistieke tekenfilm. We analyseren de underground comix uit de jaren zestig en lezen Art Spiegelmans Maus, Marjane Satrapis Persepolis en David Lloyd en Alan Moores Watchmen, en kijken naaar de filosofische animatiefilm Waking Life en de anime klassieker Akira. Tijdens de cursus krijg je ook een introductie in verschillende wetenschappelijke benaderingen van strips en animatie, zoals media archeologie, narratologie, en cultural studies.

Leerdoelen

 • Kennismaking met vier toonaangevende populaire genres

 • Kennis van actuele culturele debatten rond deze genres

 • Training analytische vaardigheden en kritisch inzicht aan de hand van de te bespreken primaire en secundaire teksten

 • Reflectie op de eigen positie als lezer, kijker en onderzoeker

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Er worden twee aparte deeltoetsen aangeboden in de vorm van take-home tentamens:
Young adult-literatuur (na blok 3)
Animatie, strips, grafische roman (na blok 4)

Weging

Het eindcijfer van de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de twee deelcijfers.

Herkansing

De herkansing bestaat uit één gecombineerde toets die wordt aangeboden in de vorm van een take-home hertentamen.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van iedere deeltoets resp. de herkansing wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking  georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Young adult-literatuur:

 • Tomi Adeyemi, Children of Blood and Bone. (The Orisha Legacy deel 1). 2018

 • M.T. Anderson, Symphony for the City of the Dead: Dmitri Shostakovich and the Siege of Leningrad. 2015

 • John Green, The Fault In Our Stars. 2012

 • Isabel Hoving, De een na laatste dood van het meisje Capone. 2015

 • Anna-Marie McLemore, When The Moon Was Ours. 2016

 • Theoretische teksten: nader bekend te maken.

Animatie, strips, grafische roman:

 • Dave Gibbons & Alan Moore, Watchmen (1986)

 • Herge, Kuifje en de Juwelen van Bianca Castafiore (1963)

 • Scott McCloud, Understanding Comics (1993)

 • Marjane Satrapi, Persepolis (2001)

 • Art Spiegelman, Maus (1991)

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen