Prospectus

nl en

Chinese Literature: prose & film from Zhuangzi to Wong Kar-wai

Course
2021-2022

Dit is de vakbeschrijving van collegejaar 20-21, evt. wijzigingen worden z.s.m. doorgevoerd

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Diepgaande bestudering van Chinees literair proza door de eeuwen heen, ook met aandacht voor verband tussen proza en film. Nadere reflectie op definities, kernbegrippen en benaderingen, aan de hand van diverse voorbeelden uit China’s rijke literaire traditie, met aandacht voor Chinese cultuur-historische context én algemeen-disciplinaire kwesties uit de letterkunde en filmstudies. Traditie en moderniteit komen beide ruimschoots aan bod.

Leerdoelen

  • Kennis van Chinees proza als onderdeel van de Chinese literatuur en de wereldliteratuur

  • Kennis van de moderne Chinese film als onderdeel van de Chineestalige cinema en de wereldcinema

  • Inzicht in de wetenschappelijke bestudering van (Chinese) literatuur, de veelvormigheid van het vakgebied, en de manier waarop het zich verhoudt tot andere gebieden van onderzoek

  • Verdere ontwikkeling van academische vaardigheden zoals kritisch en analytisch lezen en luisteren; informatie verzamelen, evalueren en ordenen; mondelinge en schriftelijke presentatie.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Toetsing en weging

Twee korte schrijfopdrachten: elk 15%
Twee groepsopdrachten: 20%
Werkstuk: 50%

Weging

Zie boven

Herkansing

Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de verschillende onderdelen. Het werkstuk moet voldoende (5,5 of hoger) zijn. Het werkstuk mag worden herkanst als de student voor de eerste versie een 5,49 of lager heeft gehaald.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • Wilt Idema & Lloyd Haft, Chinese letterkunde: een inleiding (1996 of latere edities) of de Engelse vertaling, A Guide to Chinese Literature (1997)

  • Overige leesstof, aangegeven in de syllabus

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Contact

A.S. Keijser

Opmerkingen

Brightspace wordt gebruikt voor:

  • literatuur

  • uploaden opdrachten