Prospectus

nl en

Argumentation and persuasion

Course
2021-2022

Toegangseisen

Geen toegangseisen.

Beschrijving

Zowel via oude als nieuwe media wordt dagelijks een enorme hoeveelheid aan meningen over ons uitgestort. Hoe kunnen we in deze overvloed aan opinies bepalen wat aannemelijk is? Hoe goed ben jij in het herkennen van drogredenen? In deze cursus leer je hoe je kunt beoordelen of de argumenten die voor een bepaald standpunt worden gegeven wel ergens op slaan en van welke retorische trucs sprekers zich bedienen.

Om de kwaliteit van de argumentatie te kunnen beoordelen, leer je in het eerste blok hoe je een discussie kunt analyseren. Zo bekijken we bijvoorbeeld welke impliciete vooronderstellingen bij de argumentatie horen en hoe je inzicht kunt krijgen in de samenhang tussen argumenten. Als je het analyse-instrumentarium beheerst, bestuderen we hoe je argumentatie kunt beoordelen en welke drogredenen er zijn.

In het tweede blok onderzoeken we welke retorische middelen een spreker of schrijver kan inzetten om een publiek te overtuigen. Je krijgt hier inzicht in het brede scala aan retorische adviezen die in de klassieke oudheid zijn ontwikkeld en nog steeds geldigheid hebben, zoals ethos en pathos, middelen om de aandacht te krijgen en vast te houden, een strategische opbouw en presentatie, enzovoort.

Leerdoelen

Na afronding van dit college kun je:

  • de belangrijkste elementen van de historische achtergrond en de belangrijkste concepten van het analyseapparaat van de klassieke retorica en de moderne argumentatietheorie benoemen en beschrijven;

  • met dit analyse-apparaat korte en lange overtuigingspogingen afkomstig uit diverse media analyseren op argumentatieve en retorische kenmerken;

  • op grond van je analyse bepalen of het standpunt van zo’n overtuigingspoging deugdelijk is beargumenteerd.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Twee schriftelijke tentamens: één multiple choice-tentamen en één analysetentamen (het eerste na blok 3 en het tweede na blok 4). Je bent geslaagd als het gewogen eindcijfer minimaal een 5,5 is.

Weging

Het tweede tentamen telt twee keer zo zwaar als het eerste.

Herkansing

Als je eindcijfer na het tweede deeltentamen onvoldoende is, komen beide deelcijfers te vervallen en volgt een herkansing over de gehele collegestof. Is je eindcijfer ook na herkansing onvoldoende, dan moet je het vak volgend jaar opnieuw volgen.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • Braet, A. (2011). Retorische kritiek. Hoe beoordeel je overtuigingskracht? 2e dr., Den Haag: Sdu.

  • Eemeren, F.H. van en A.F. Snoeck Henkemans (2021). Argumentatie. Inleiding in het analyseren en beoordelen van betogen. (6e dr.) Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met docent Dr. R. Pilgram (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.