Prospectus

nl en

Political debate: theory and practice

Course
2021-2022

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Debatteren is een belangrijk onderdeel van het politieke bedrijf. Politici worden voortdurend aangevallen op hun standpunten, en worden geacht hun beleid zowel in het parlement als tegenover de samenleving (via de media) te verdedigen. In deze collegereeks onderzoeken we welke argumentatieve en retorische debattechnieken daarbij effectief zijn, en pas je deze kennis toe in een aantal debatten om zo je eigen debatvaardigheden te verbeteren. De collegereeks heeft dus zowel een theoretische als praktische component.

In het theoretische gedeelte van de collegereeks onderzoeken we welke argumentatieve en retorische strategieën politici het beste kunnen hanteren bij het uitdragen van hun standpunten en het verdedigen van beleid. Daarbij besteden we ook aandacht aan de vraag wat de rol van expliciete maar vaak ook impliciete regels is waaraan debaters zich, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer, dienen te houden, hoe politici traditionele en sociale media inzetten voor het bereiken van hun retorische doelen en hoe kan worden omgegaan met politici die het debat vermijden. We doen dit aan de hand van wetenschappelijke literatuur die we steeds toepassen op concrete debatfragmenten.

In de praktische component van de cursus werk je aan je eigen debatvaardigheden: op basis van een intensieve inhoudelijke voorbereiding pas je de opgedane kennis toe in verschillende debatten (met verschillende formats).

Leerdoelen

Na afronding van dit college kun je:
1. belangrijke argumentatieve en retorische debatstrategieën benoemen en beschrijven;
2. de rol onderkennen die (vaak impliciete) regels in (parlementaire) debatten spelen;
3. in concrete debatfragmenten een gefundeerd oordeel vellen over de debatkwaliteit van politici;
4. als lid van een debatteam een debat voorbereiden en uitvoeren;
5. op systematische wijze argumenten vinden om je standpunten te verdedigen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

  • Paper (70%)

  • Debatteren (30%)

  • Een aantal opdrachten die niet becijferd worden maar die wel als voldoende dienen te worden aangemerkt, waaronder een groepspresentatie.
    Voor het paper dien je minimaal een 5,5 te halen. Bij een onvoldoende eindcijfer dient het paper te worden herkanst.

Weging

Zie hierboven.

Herkansing

Voor het paper dien je minimaal een 5,5 te halen. Bij een onvoldoende eindcijfer dient het paper te worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • De te bestuderen literatuur voor dit college wordt via Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.