Prospectus

nl en

Migration and mobility in modern China

Course
2020-2021

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Deze cursus behandelt de rol van migratie en mobiliteit in China’s socio-economische ontwikkeling sinds 1979. Het bespreekt vormen van grootschalige mobiliteit in de hervormingsperiode: de arbeidsmigratie van China’s platteland naar de economisch cruciale kustgebieden, de nieuwe migranten die China in deze periode verlieten, overzeese Chinezen die terugkeerden naar China en de snelgroeiende gemeenschappen van buitenlanders die zich in China vestigden. Hoe veranderden deze migranten China, na een periode waarin mobiliteit aan banden werd gelegd? En hoe veranderen ze de wereld?

De focus ligt op de sociale context en impact van mobiliteit in deze periode, en de complexe rol van de Chinese staat in het faciliteren en controleren ervan. Studenten leren over zowel de belangrijke onderzoeksthema’s op dit onderwerp als over actuele maatschappelijke en beleidsdiscussies. Ze onderzoeken verbanden tussen verschillende vormen van migratie en tussen de globalisering van China en de groeiende Chinese aanwezigheid wereldwijd.

Leerdoelen

  • Kennis van migratietrends in het moderne China, en verdieping van kennis over China’s maatschappelijke ontwikkeling sinds 1979

  • Inzicht in verschillende academische benaderingen in het bestuderen van migratie en mobiliteit

  • Verdere ontwikkeling van academische vaardigheden (zoals kritisch lezen, debat en mondelinge presentatie, schrijfvaardigheid), oefening in het werken met primaire en secundaire bronnen

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Opdrachten tijdens de cursus en schriftelijk eindtentamen

Weging

Midterm tentamen: 30% van eindcijfer
Eindpaper: 30% van eindcijfer
Overige schriftelijke en mondelinge opdrachten: 40%

Herkansing

Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de verschillende opdrachten en het tentamen, maar het tentamen moet voldoende (5,5 of hoger) zijn. Het tentamen mag worden herkanst als de student een 5,49 of lager heeft gehaald.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • Syllabus; in de syllabus (op Brightspace) is een literatuurlijst opgenomen.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Mw J.T. Speelman MA

Opmerkingen

Geen.