Prospectus

nl en

Advanced Topics in the Study of Religion

Course
2020-2021

Toegangseisen

Dit college is alleen toegankelijk voor derdejaars studenten van de BA Religiewetenschappen.

Beschrijving

Deze cursus is bedoeld voor 3e jaars studenten religiewetenschappen en zal elk jaar door een andere docent worden gegeven.

In 2020-2021 zal het werkcollege worden gegeven door Dr. Elpine de Boer.

Dit betekent dat de nadruk in dit werkcollege voornamelijk (maar niet uitsluitend) ligt op psychologische benaderingen van religie en religiositeit. We gebruiken hierbij brede definities van religie en spiritualiteit zoals bijvoorbeeld:

‘Whatever we as individuals do to come to grips personally with the questions that confronts us because we are aware that we and others like us are alive and that we will die’ (religion defined by Batson, Schoenrade and Ventis, 1993)

De voorlopige titel is: Religie en Robots

We zullen het niet alleen hebben over hoe de mens zich gaat verhouden tot robots maar we zullen ingaan op bredere vragen, zoals

  1. (Hoe) kunnen psychologische theorieën over religiositeit bijdragen aan het omgaan met maatschappelijke uitdagingen (robotisering, corona, milieuproblematiek) waar we nu en in de toekomst mee worden geconfronteerd?

  2. (Hoe) verandert religiositeit door (toekomstige) veranderingen in de samenleving?

Leerdoelen

Aan het eind van deze collegereeks zijn studenten in staat om:

  • Te beargumenteren hoe bepaalde religiewetenschappelijke ideeën en uitgangspunten in verband kunnen worden gebracht met hedendaagse en toekomstige maatschappelijke fenomenen

  • Een eigen onderzoekpositie te bepalen binnen de religiewetenschappen en deze te verdedigen op basis van theorie, empirisch onderzoek, actuele relevantie.

  • Aan te tonen dat zij beschikken over fundamentele academische vaardigheden, met name kritische reflectie en academisch schrijven.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege Aanwezigheid bij de colleges is verplicht. Bij meer dan twee keer afwezigheid wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten

Toetsing en weging

De toetsing vindt plaats op basis van de volgende twee elementen 1. Tussentijdse opdracht(en) (40%) 2. Schriftelijk eindwerkstuk (60%)

Indien het eindcijfer onvoldoende is (lager dan een zes), mogen studenten voor zowel de tussentijdse opdracht als het eindwerkstuk binnen een termijn van 2 weken een herschreven versie indienen.

Literatuurlijst

  • Nader bekend te maken literatuur voor bij de gastcolleges.

Inschrijven

Via uSis is verplicht

Contact

Dr. E.M. de Boer

Opmerkingen