Prospectus

nl en

MA-scriptieseminar Nederlandse Taalkunde

Course
2020-2021

Toegangseisen

Beschrijving

Binnen het MA-scriptieseminar Nederlandse Taalkunde werken studenten grotendeels zelfstandig aan een eigen onderzoek dat uitmondt in een Masterscriptie van ongeveer 17.000 woorden, onder begeleiding van een scriptiebegeleider. Die begeleiding bestaat uit een verkenningsgesprek en maximaal 7 begeleidingsmomenten. De begeleiding geldt voor één semester.

Leerdoelen

Na afronding van je MA-scriptie kun je:

  • Zelfstandig een helder afgebakende, originele en relevante onderzoeksvraag formuleren die getuigt van inzicht in de centrale debatten en methodes van het vakgebied;

  • een kritische analyse geven van geselecteerd onderzoeksmateriaal op basis van een adequate onderzoeksmethode;

  • secundaire bronnen gebruiken die bedoeld zijn voor een gevorderd academisch publiek;

  • een logisch en consistent schriftelijk betoog houden waarin conclusies logisch en onderbouwd volgen uit het gepresenteerde materiaal.

  • Kritisch reflecteren op het eigen onderzoek, mede in relatie tot ander en toekomstig onderzoek.

Rooster

Onderwijsvorm

Individuele begeleiding; participatie in MA-scriptieseminar

Toetsing en Weging

Toetsing

  • Scriptie (100%)

  • Voor je scriptie dien je minimaal een 5,5 te halen.

Literatuurlijst

N.v.t.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Contact

prof. dr. Sjef Barbiers

Opmerkingen

N.v.t.