Prospectus

nl en

Practicum gesprekstechnieken 2

Course
2020-2021

Toegangseisen

Let op: het aanvragen van vrijstelling is slechts mogelijk tot uiterlijk één week na aanvang van het eerste college. Vrijstellingen moeten aangevraagd worden bij de Examencommissie Pedagogische Wetenschappen. De procedure hiervoor staat beschreven op de website.

Beschrijving

Dit vak betreft een verdieping op Gesprekstechnieken 1. Studenten worden verder getraind in het toepassen van wetenschappelijk verantwoorde gesprekstechnieken in verschillende gesprekssituaties zoals in gesprekken met ouders, kinderen en in multidisciplinair overleg. Bij aanvang van het vak worden individuele leerdoelen opgesteld waaraan studenten gedurende het vak zullen werken. Kritische reflectie op eigen gespreksvaardigheden (en gespreksvaardigheden van medestudenten) tijdens verschillende gesprekssituaties speelt een belangrijke rol.

Leerdoelen

 • De student is in staat om gesprekstechnieken die belangrijk zijn in het pedagogisch werkveld flexibel in te zetten, zowel in gesimuleerde gesprekken als in niet-gesimuleerde gesprekken

 • Tijdens het voeren van gesprekken binnen de cursus is de gesprekshouding van de student open, professioneel en niet-veroordelend, ook als er sprake is van weerstand bij de gesprekspartner

 • De student heeft kennis van de ethische en sociaal-gevoelige aspecten van gespreksvoering in de klinische praktijk

 • De student is in staat om persoonlijke leerdoelen te formuleren gericht op het voeren van (klinische) gesprekken

 • De student kan een positieve ontwikkeling laten zien op het gebied van persoonlijke leerdoelen

 • De student kan reflecteren op het eigen functioneren in het voeren van (klinische) gesprekken

 • De student kan constructieve feedback geven op het functioneren van medestudenten in het voeren van (klinische) gesprekken

Rooster

Onderwijsvorm

Er zijn verplichte werkgroepbijeenkomsten en facultatieve hoorcolleges.

Toetsing

Het vak wordt beoordeeld aan de hand van een eindopdracht. Indien de eindopdracht met een onvoldoende wordt beoordeeld, krijgt de student de mogelijkheid om de opdracht te herkansen. Een tweede voorwaarde voor het afronden van het vak is aanwezigheid bij alle werkgroepbijeenkomsten. Indien de student in dit cursusjaar niet aan beide vereisten voldoet, kan het vak niet met succes worden afgerond. De student dient zich dan in een volgend cursusjaar opnieuw in te schrijven en de cursus opnieuw te volgen. Deelresultaten kunnen niet worden meegenomen naar een volgend cursusjaar.

Brightspace

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

In de cursus wordt gebruik gemaakt van de volgende literatuur die behandeld is bij de cursus Practicum Gesprekstechnieken 1:

 • Lang, G., & van der Molen, H. T. (2015). Psychologische gespreksvoering. Een basis voor hulpverlening. Amsterdam: Uitgeverij Boom/Nelissen.

 • Delfos, M. F. (2009). _Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar _(14e ed.). Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van het volgende boek:

 • Delfos, M. F. (2017). Ik heb ook wat te vertellen! Communiceren met pubers en adolescenten (10e ed.). Amsterdam: Uitgeverij SWP.

 • Overige literatuur wordt via Brightspace bekend gemaakt.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor de hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan onderwijs.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

NB Dit vak wordt afgesloten met een paper. Voor vakken die afgesloten worden met een paper i.p.v. een tentamen hoef je je niet aan te melden via uSis.

Contact

De coördinator van het vak is dr. Carlijn Bergwerff