Prospectus

nl en

HUM Seminar Japanese Linguistics

Course
2020-2021

Toegangseisen

Het is nuttig maar niet vereist de cursus LL Seminar Japanese as a second language te hebben gevolgd.

Beschrijving

In deze cursus zullen verscheidene aspecten van de Japanse taalkunde aan bod komen, zoals fonetiek, fonologie, morfologie, syntaxis, semantiek, historische taalkunde en taalkundig veldwerk.

Studenten raken bekend met basisaspecten van de taalkunde, en met het Japans in het bijzonder. Tijdens blok III wordt iedere week een (aantal) aspect(en) behandeld tijdens het college, nadat studenten hierover eerst leesmateriaal hebben doorgenomen. De colleges bestaan uit hoorcollege-elementen, discussies in kleine groepjes en oefeningen.

Tijdens blok IV voeren studenten een onderzoeksopdracht uit in Japan (het Japanproject). Als oefening schrijven studenten hier tijdens blok III nog een analytische opdracht over. In Japan schrijven zij vervolgens een onderzoeksverslag. Tijdens hun verblijf in Japan houden studenten en docent contact om de voortgang van het onderzoek te garanderen.

Leerdoelen

  • Taalkundige basisbegrippen toepassen

  • Gesproken taal transcriberen en glossen volgens taalkundige conventies

  • Taalkundige verhandelingen kritisch analyseren en beoordelen

  • Zelfstandig bronnen zoeken

  • Een taalkundige observatie analytisch beschrijven

  • Mondeling en schriftelijk presenteren van eigen analyse

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

  • Participatie: 40%

  • Analytisch verslag: 20%

  • Veldwerkverslag: 40%

Het vak is gehaald wanneer ieder onderdeel met een voldoende is afgesloten.
Aanvullende eis: Studenten dienen deel te nemen aan 70% van alle colleges.

Literatuurlijst

Bij dit college wordt gebruikgemaakt van een reader. Deze is t.z.t. te bestellen.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Inschrijven Studeren a la carte en Contractonderwijs

niet van toepassing

Contact

M.J. van Berlo MA

Opmerkingen

Brightspace (voorheen Blackboard) zal worden gebruikt voor alle relevante informatie met betrekking tot het college, inclusief cursusinhoud, opdrachten, literatuur en links.