Prospectus

nl en

Love and battle. Medieval Dutch epic romance

Course
2020-2021

Toegangseisen

Propedeuse in een van BA-opleidingen

Beschrijving

De geschiedenis van de verdwaalde en ontvoerde jonkvrouw Margriete die vanuit het hertogdom Limburg terechtkomt in Constantinopel vormt het begin van de populairste ridderroman uit de Nederlandse literatuur van de Middeleeuwen. Op zoek naar zijn zus doorkruist Margrietes broer Heinric heel Europa. Hij beslist veldslagen, maakt vrienden en verwekt een kind. De ridders die Heinric en Margriete onderweg ontmoeten, beleven hun eigen (liefdes)avonturen in een vlechtwerk van verhalen, inclusief een bezoek aan burcht vol deugden en ondeugden waar vrouw Wijsheid een vorstenleer onderwijst, en een uitvoerig kringgesprek over de liefde onder leiding van Margriete.
In deze werkgroep bestuderen we de Roman van Heinric en Margriete van Limborch in de context van de Nederlandse literatuur omstreeks 1300. Wat was de aantrekkingskracht van deze veertiende-eeuwse roman, die dan wel uit de nadagen van de middeleeuwse epiek stamt, maar tot twee keer toe in het Duits bewerkt werd en die in de zestiende eeuw opnieuw populair was in druk? Probeerde de onbekende dichter met zijn omvangrijke en rijk geschakeerde roman de hoofse epiek opnieuw te laten schitteren, of wilde hij een nieuwe weg inslaan – bijvoorbeeld door een vrouw een van de hoofdfiguren te maken? Wat betekenen de liefdesverklaringen in de prologen bij ieder van de twaalf boeken waarin de roman opgedeeld was?
We onderzoeken de Limborch-roman in samenhang met verwante teksten en in het licht van de veranderingen in de Nederlandse literatuur van de veertiende eeuw; we kijken naar de receptie in het Duitse taalgebied en door de tijd en besteden bijzondere aandacht aan het oudste handschrift van de tekst dat in de Universiteitsbibliotheek van Leiden ligt.

Leerdoelen

Na dit college ben je in staat

 • Nederlandse literatuur van de Middeleeuwen te bestuderen vanuit verworven kennis over de productie, receptie en overlevering van teksten en hun artistieke, ideologische, politieke en religieuze context;

 • zelfstandig onderzoek te verrichten naar Middelnederlandse literatuur binnen de (internationale) context van een belangrijk en veel bestudeerd genre en haar benaderingswijzen;

 • relevante probleemstellingen te formuleren en te analyseren, met enerzijds oog voor de historische diepgang van literatuurhistorische verschijnselen en anderzijds met een bewustzijn voor het hedendaagse belang van middeleeuwse letterkunde

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 1. Deelname in de werkgroep, algehele inzet (10%)
 2. Opdrachten (10%)
 3. Presentatie en prepaper (10%)
 4. Werkstuk (70%)

Weging

Het cijfer komt tot stand door (gewogen) beoordeling op de volgende punten:

 1. Deelname in de werkgroep, algehele inzet (10%)
 2. Opdrachten (10%)
 3. Presentatie en prepaper (10%)
 4. Werkstuk (70%)

Herkansing

Indien het gemiddelde cijfer lager is dan 5,5, kan het werkstuk worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student daartoe verzoekt binnen 30 dagen na het bekendmaken van de uitslag.

Literatuurlijst

Uitgangspunt is de oude editie van de Roman van Limborch:
L.Ph.C. van den Bergh (ed.), Roman van Heinric en Margriete van Limborch, gedicht door Heinric, Leiden, 1846-1847. Deze editie is beschikbaar via Google Books en DBNL.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. G. Warnar

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

Deze cursus kan ook gevolgd worden in het kader van de minor De Middeleeuwen en de Vroegmoderne Tijd