Prospectus

nl en

L'italiano dell'economia e del commercio (Corso monografico)

Course
2020-2021

Toegangseisen

De onderdelen Taalvaardigheid IIa, Taalvaardigheid IIb en Taalvaardigheid IIc dienen voor aanvang van de cursus afgerond te zijn.

Beschrijving

Een aanzienlijk aantal afgestudeerden in de Italiaanse taal en cultuur vindt werk als taal – en cultuurmediator in de handelsrelaties tussen Italië en Nederland. Wereldwijd is Italië de vijfde exportland voor Nederland. In het college maakt de student kennis met de Italiaanse vaktaal van de economie en de handel. Hij leert mondeling en schriftelijk doeltreffend te communiceren met eventuele Italiaanse handelspartners.

Leerdoelen

De student maakt kennis met de essentiële aspecten van de economie, handel en bedrijfscultuur van Italië. Hij krijgt inzicht in de belangrijkste eigenschappen van de Italiaanse vaktaal in deze sector. Hij leert de meest gebruikte economische vakwoorden. Aan het einde van het college kan hij teksten en documenten in economische vaktaal begrijpen. Hij kan mondeling en schriftelijk gedetailleerde beschrijvingen geven voor toekomstige professionele doeleinden, zoals het eigen bedrijf, producten en diensten presenteren. Hij kan deelnemen aan bedrijfsmeetings en aan onderhandelingen.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

Toetsing en weging

Tentamenrooster

Toetsing en weging

Schriftelijke toetsen met gesloten vragen en met korte open (invul)vragen, mondelinge toetsen en take home-opdrachten.

Schriftelijke test (kennis over Italiaanse economie, handel en bedrijfscultuur): 20%
Mondelinge presentatie (een publiek toespreken): 30%
Mondelinge test (onderhandelen): 15%
Take home-opdrachten: 15%
Test lezen (lezen de Italiaanse vaktaal van economie en handel): 10%
Test luisteren (luisteren de Italiaanse taal van economie en handel): 10%

Herkansing en weging

Schriftelijke test (kennis over Italiaanse economie, handel en bedrijfscultuur): 20%
Mondelinge presentatie (een publiek toespreken): 30%
Mondelinge test (onderhandelen): 15%
Take home-opdrachten: 15%
Test lezen (lezen de Italiaanse vaktaal van economie en handel): 10%
Test luisteren (luisteren de Italiaanse taal van economie en handel): 10%

Inzage en nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Studiemateriaal is te vinden op Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Drs. E. Odelli

Opmerkingen

Overzicht

  • Essentiële aspecten van de economie, handel en bedrijfscultuur van Italië.

  • Belangrijkste actoren in de Italiaanse economie en handel.

  • Eigenschappen van de economische vaktaal.

  • Communicatie in de handelsrelaties.

  • Verslagen en documenten begrijpen en produceren.

  • Eigen bedrijf presenteren.

  • Producten, diensten en de productiemethodes hiervan presenteren.