Prospectus

nl en

Ontwikkelingstraject moderne geneesmiddelen

Course
2020-2021

LET OP het 2e semester is nog niet geroosterd, onderwijsvorm en toetsing zijn nog onder voorbehoud.

NIEUWE VAKBESCHRIJVING NOG NIET BESCHIKBAAR
Binnen dit vak wordt het 'oude stijl' vak Farmacoepidemiologie (4012FEPIDY) verweven met het 'oude stijl' vak Ontwikkelingstraject geneesmiddelen (4012OTG10Y). Voor ouderejaars studenten die een of beide van de vakken 'oude stijl' nog niet hebben gehaald geldt dat de tentamens 'oude stijl' beide minimaal een maal in academisch jaar 2020-2021 worden aangeboden, daarna worden studenten geacht de toetsing 'nieuwe stijl' af te leggen.

Toegangseisen

Niet van toepassing. Verondersteld wordt de kennis die aan bod is gekomen tijdens de gehele BSc periode die tot dan toe genoten is.