Prospectus

nl en

Practicum Biofarmacie en -fysica

Course
2020-2021

Beschrijving

Practicum Biofarmacie en -fysica
De laatste module van BFW-2 wordt afgesloten met een onderzoekspracticum en geïntegreerde literatuuropdracht op het gebied van vaccintechnologie, waarbij de opgedane theoretische kennis uit het vak ‘Biofarmacie en –fysica’ wordt toegepast in een wetenschappelijk (literatuur) onderzoek. Studenten zullen met ondersteuning van LabBuddy zoveel mogelijk zelfstandig een onderzoek ontwerpen en in onderzoeksteams uitvoeren om vervolgens de eigen data te analyseren en interpreteren a.d.h.v. in BFW-2 de geleerde statistische methoden. Onder leerdoelen staat weergegeven waarop getoetst wordt:

Leerdoelen

  • De student is in staat om onder begeleiding zelfstandig wetenschappelijk onderzoek binnen het onderzoeksthema biofarmacie en -fysica voor te bereiden en op reproduceerbare wijze uit te voeren.

  • De student is in staat een wetenschappelijk onderzoek uit te voeren binnen een onderzoeksteam door gezamenlijk een taakverdeling overeen te komen en de eigen experimentele data en die van teamgenoten kritisch te beoordelen.

  • De student is in staat wetenschappelijke resultaten te evalueren, te rapporteren en te bediscussiëren, zowel mondeling als in de vorm van een verslag.

  • De student is in staat theoretische kennis, opgedaan bij het vak Biofarmacie en -fysica, toe te passen bij het ontwerp van een wetenschappelijk onderzoek en bij de interpretatie van wetenschappelijke resultaten.

Literatuur

Wordt verstrekt via Blackboard (diverse wetenschappelijke publicaties)
Boek (verplicht):
Pharmaceutical Biotechnology; Daan J. A. Crommelin, Robert D. Sindelar and Bernd Meibohm
5e editie; Springer; ISBN: 978-3-030-00709-3 of 978-3-030-00710-2 (eBook)

Coordinator

Mw. T. Fariaby, MSc, Mw. Dr. Ilze Bot en Dhr. Dr. Ir. Jeroen Bussmann

Doelgroep

BFW2

Onderwijsvorm

Practicum en literatuuropdracht (inclusief schriftelijke verslaglegging), argumentatieopdracht.

Toetsing

Voor het Practicum Biofarmacie en –fysica dient tenminste een 6,0 behaald worden, in overeenstemming met de Regels & Richtlijnen m.b.t. BFW practica. Aanwezigheid bij het introductiecollege en de praktische opdracht is verplicht.
N.B. in het academisch jaar 2020-2021 zal het practicum B&B ook worden aangeboden aan studenten die in eerdere jaren het gehele practicum GTA nog niet hebben gehaald.

Specificatie van de beoordeling per onderdeel:

  • Praktische opdracht (65%), beoordeeld op basis van een onderzoeksverslag (individueel, 70% van deelcijfer) en actieve bijdrage en praktische vaardigheden (individueel, 30% van deelcijfer);

  • Literatuuropdracht (35%), beoordeeld op basis van literatuurverslag (groepsgewijs, 80% van deelcijfer) en actieve bijdrage (individueel, 20% van deelcijfer);

  • Argumentatieopdracht (pass/no pass)

Aanmelden

Voor dit vak dien je te registreren in uSis.

Ingangseisen

Basiskennis fysica, adequate kennis van calculus, chemie, celbiologie, immunologie en fysiologie.