Prospectus

nl en

Inleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen

Course
2020-2021

Beschrijving

Tijdens het onderwijsblok Inleiding BFW maken studenten kennis met de opleiding BFW en de geneesmiddelonderzoekers die werkzaam zijn bij het Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR). Er worden gedurende de week verschillende instructies aangeboden gericht op het gebruik van ICT in onderwijs en veilig werken in een laboratorium. Tevens wordt een start gemaakt met het mentoraat. Studenten gaan in groepjes aan de slag als ‘zelfstandig’ geneesmiddelonderzoeker om kennis op te doen over ziektes en geneesmiddelen. Tijdens de rapportage van het eigen onderzoek aan collega onderzoekers komen onderwerpen als chemische structuur, toedieningsvorm, aangrijpingspunt, farmacokinetiek, werking, bijwerking en therapeutisch effect van verschillende geneesmiddelgroepen aan de orde. Het geneesmiddelonderzoek wordt gepresenteerd aan medestudenten m.b.v. een kennisclip tijdens een afsluitende sessie.

Coordinator

Mw. Dr. A.E.M. Klomp

Doelgroep

BFW1

Toegangseisen

Niet van toepassing

Onderwijsvorm

Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO)

Literatuur

 • Farmacotherapeutisch Kompas via internet.

 • Wetenschappelijke literatuur uit vaktijdschriften te vinden via internet na instructie tijdens de eerste week.

Leerdoelen

 • Benoemen van verschillende stappen in geneesmiddelonderzoek.

 • De complexiteit van de werking van geneesmiddelen herkennen.

 • Begin gemaakt met het herkennen van karakteristieken van een geneesmiddel.

 • Begin gemaakt met het beschrijven van verschillende ziektebeelden en de cellulaire processen die betrokken zijn bij het ontstaan en verloop van een bepaalde ziekte.

 • Identificeren en definiëren van verschillende medische en farmaceutische vaktermen.

 • Herkennen en opzoeken van wetenschappelijke literatuur.

 • Citeren van informatiebronnen in een tekst.

 • Leren samenwerken en elkaar beoordelen in een teamopdracht.

 • Maken van een kennisclip.

 • Presenteren van een kennisclip.

 • Schrijven van een kort wetenschappelijk verslag in de vorm van een brochure.

 • Herkennen van veilige en onveilige situaties in een laboratoriumomgeving en weten hoe er moet worden daarmee moet worden omgegaan.

Toetsing

Actieve bijdrage, verplichte aanwezigheid, samenwerking, rapportage aan collega onderzoeker, brochure inhoud en presentatie, toets Veiligheid.