Prospectus

nl en

International Economics

Course
2020-2021

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Globalisering is een proces waarbij economische activiteiten in toenemende mate de nationale grenzen overschrijden en de onderlinge afhankelijkheden van bedrijven, mensen en overheden over de hele wereld vergroten. Deze ontwikkelingen zijn een uitdaging voor de mogelijkheden waarmee landen en internationale economische organisaties onafhankelijk economisch beleid kunnen voeren. In deze cursus zullen we de oorsprong en de voordelen van internationale handel en van vrije kapitaalstromen bespreken. Maar we bespreken ook de uitdagingen van deze globalisering voor minder ontwikkelde landen en de toenemende risico's van financiële crises. Aan het einde van deze cursus hebben studenten inzicht in de basisprincipes van internationale handel en financiën en de motivatie van bedrijven en overheden om internationale activiteiten te ontplooien. Studenten hebben daarbij de kennis om economische gevolgtrekkingen over internationale economische kwesties te maken.

Leerdoelen

Doel van het vak:
In deze cursus verwerft de student kennis en inzicht in de vraagstukken op het gebied van internationale economische betrekkingen. De student wordt getraind om deze problemen onafhankelijk te analyseren.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • De student kan de belangrijkste voordelen en kosten van internationale handel en productie definiëren en uitleggen.

 • De student kan de elementen beschrijven die bepalend zijn voor de belangrijke economische samenwerkingsverbanden op het gebied van handel, in het bijzonder de WTO en uitleggen welk belang deze verbanden hebben voorde inrichting van de mondiale handel.

 • De student kan de verschillende wisselkoerssystemen identificeren en de interactie tussen deze wisselkoerssystemen en het economisch beleid analyseren.

  • De student kan de belangrijkste voor- en nadelen beschrijven en verklaren van het vrij verkeer van kapitaal.
  • De student kan de elementen beschrijven die bepalend zijn voor de financiële samenwerking tussen landen in het IMF en uitleggen welk belang het IMF heeft in de interactie van de internationale financiële stromen.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je hier.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: dr. R.E.M. Diris

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de stof die besproken wordt tijdens het college

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: dr. E.M. Diris

 • Vereiste voorbereiding door studenten: maken van de oefeningen die aangegeven worden in de syllabus

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Het studiemateriaal wordt nader bekend gemaakt via de online werkomgeving.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. R.E.M. Diris

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer

 • Bereikbaarheid: afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat van de Afdeling Economie

 • Telefoon: zie hieronder

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Economie

 • Kamernummer secretariaat: KOG B 2.07

 • Openingstijden: maandag tot vrijdag 9:00 – 12:00 uur

 • Telefoon secretariaat: + 31 (0)71 527 7756

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen