Prospectus

nl en

MA Scriptieseminar Taalbeheersing

Course
2020-2021

Toegangseisen

Eisen waaraan de student moet voldoen om deze cursus te kunnen volgen.

Beschrijving

Studenten die hun thesis bij Taalbeheersing schrijven nemen verplicht deel aan het scriptieseminar in het kader van de begeleiding bij het opzetten, schrijven en afronden van hun thesis

Leerdoelen

-

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

  • Scriptie seminar

  • Scriptie of eindwerkstuk MA

Toetsing en weging

MA-Eindwerkstuk 100%

Herkansing

Kan worden herkanst als het werkstuk onvoldoende wordt beoordeeld.

Literatuurlijst

-

Inschrijven

-

Contact

Voor vragen over de inhoud van het vak kan je contact opnemen met de docent, de contactgegevens van de docent vind je door op de naam te klikken in de sidebar.

Voor vragen over het inschrijven voor vakken in usis kan je contact opnemen met de onderwijsadministratie Reuvensplaats
E-mail address: osz-oa-reuvensplaats@hum.leidenuniv.nl

Voor vragen over je studievoortgang kan je contact opnemen met de studie adviseur

Opmerkingen

Overige informatie die hierboven niet gevraagd is maar u wel graag kwijt wilt.