Prospectus

nl en

Africa History and Anthropology 1: Research in Contemporary Africa

Course
2020-2021

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

In deze cursus leren studenten globaliserend Afrika onderzoeken en begrijpen. Hedendaags Afrika is onderhevig aan snelle veranderingen. We zullen kijken naar de manier waarop Afrikaanse samenlevingen zich organiseren en veranderen in een globaliserende wereld. De opkomst van nieuwe communicatie technologieën in Afrika is één van de besproken thema’s in dit college. Een andere belangrijke thema, dat doordringt is door communicatie, is de Afrikaanse diaspora. Daarnaast is er ruimte voor de theorie van antropologie. Hierin worden de koloniale geschiedenis van antropologie in Afrika, alsook actuele debatten over de dekolonisatie van de academia, besproken. Studenten worden aangemoedigd om actief deel te nemen.
Centraal in deze cursus staat de individuele onderzoeksopdracht. Gedurende het semester zullen de studenten zelfstandig een onderzoek van beperkte omvang stap voor stap opzetten en uitvoeren. Verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden en empirische studies komen aan bod. Wij willen jullie aan de hand van etnografieën, nieuwe media en mobiliteit meenemen op een zoektocht naar wat de discipline ‘Antropologie’ in en over Afrika kan inhouden.

Leerdoelen

Na deze cursus kunnen de studenten:
Basiskennis en –inzicht:

 • moderne vraagstukken over Afrika en het dekolonisatie debat kritisch benaderen;

 • hebben de studenten kennis opgedaan van de specifieke onderwerpen en begrippen van media, antropologie, verandering en cultuur;

 • hebben de studenten kennis gemaakt met de manier waarop kennis wordt geproduceerd binnen de discipline antropologie.

 • kennis van en inzicht in academische ontwikkelingen in de bestudering van hedendaags Afrika, waaronder enige kennis van kernbegrippen en methodologie

Vaardigheden:

 • vakwetenschappelijke literatuur verzamelen en selecteren met behulp van traditionele en digitale methoden en technieken en deze analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid

 • op basis hiervan een goed afgebakende probleemstelling formuleren

 • onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren

 • onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd schriftelijk, visueel en mondeling uiteenzetten

 • zelf een kort filmpje maken/editen

 • het geven van mondelinge presentaties, met behulp van visuele middelen

 • actief deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie

 • het geven en ontvangen van constructieve feedback

Rooster

Kijk op MyTimetable

Onderwijsvorm

Werkcollege (inclusief drie excursies naar hub ivm technische vaardigheden filmpje)

Toetsing en weging

 • Onderzoeksopdracht en filmpje/essay: 50%

 • Actieve participatie tijdens colleges: 20%

 • Presentatie onderzoeksplan: 10%

 • Eindpresentatie: 20%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers. Als aanvullende eis geldt dat het filmpje/essay minimaal voldoende moet zijn. Voor ATC studenten geldt de aanvullende eis dat de student heeft deelgenomen aan Modules 2 & 3 van het programma ‘Academische Vaardigheden’.

In geval van een onvoldoende eindcijfer kan het filmpje/essay worden herkanst. De overige onderdelen kunnen niet worden herkanst.

Literatuurlijst

Thomas Hylland Eriksen (2015) Small Places, Large Issues. An introduction to Social and Cultural Anthropology. Fourth Edition. London: Pluto Press (online beschikbaar via de catalogus van de universiteitsbibliotheek)
Boswell, Rosabelle, and Francis Nyamnjoh. Postcolonial African Anthropologies. Cape Town: HSRC Publishers, 2017.
Geselecteerde artikelen en boekhoofdstukken. Zie syllabus

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

N.v.t.

Contact

Dr. Maria Catherina Wilson Janssens (Catherina)
Huizinga gebouw, 1.37
Spreekuur: op afspraak

Studiecoördinator: A.J. de Koning MA

Onderwijsadministratie: Reuvensplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing