Prospectus

nl en

Filosofie en religie van China

Course
2020-2021

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Welke invloed hebben godheden op ons leven? Hoe kun je geesten tevreden houden? Hoe dien je je als mens te gedragen? Zijn mensen van nature goed of slecht? Hoe kun je je staande houden in een wereld vol strijd? Hoe kun je onsterfelijk worden? Dit soort vragen houdt mensen in China al eeuwenlang bezig. In dit college komen hun uiteenlopende antwoorden aan bod. Op toegankelijke wijze worden de meest invloedrijke Chinese denkers, teksten, technieken en tradities behandeld. Aan bod komen onder meer: Confucius, Daodejing, daoisme, boeddhisme, voorouderverering, tempels en festivals. Er wordt gekeken naar zowel verleden als heden en naar zowel doctrine als praktijk. Het college is bedoeld als een eerste kennismaking met de vele filosofische en religieuze tradities die China rijk is.

Leerdoelen

  • kennismaking met Chinese filosofische en religieuze tradities

  • begrip van hun invloed op de Chinese cultuur

  • besef van het eigene van de Westerse cultuur

  • inzicht in de wetenschappelijke benadering van Chinese filosofische en religieuze tradities

  • ontwikkeling van academische schrijfvaardigheid

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing en weging

  • quizzen (10%)

  • werkstuk (30%, herkansing mogelijk bij 5.49 of lager)

  • tentamen (60%, herkansing mogelijk bij 5.49 of lager)

Tentamen en werkstuk moeten allebei voldoende (5,5 of hoger) zijn om dit college te halen. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Bij dit college worden twee lesboeken gebruikt:

  1. Van Norden, Bryan W. 2011. Introduction to Classical Chinese Philosophy. Indianapolis: Hackett. — Dit lesboek is te koop via de website van de uitgever of via (online) boekhandels en kan mogelijk worden geleend via de catalogus van de universiteitsbibliotheek https://tinyurl.com/rw7ym4y.

  2. Poceski, Mario. 2009. Introducing Chinese religions. London: Routledge. — Dit lesboek is te koop via de website van de uitgever of via (online) boekhandels. Het is ook als digitaal boek verschenen onder de titel Chinese Religions: the eBook. Dit eBook is te koop via de website van de uitgever https://tinyurl.com/w8ggymven kan mogelijk worden geleend via de catalogus van de universiteitsbibliotheek https://tinyurl.com/rmdfc23.

Overige literatuur wordt via Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Dr. P. van Els