Prospectus

nl en

Mandarijn IB

Course
2020-2021

Toegangseisen

Dit college is alleen toegankelijk voor hoofdvakstudenten Chinastudies.
Dit college is alleen toegankelijk na het behalen van een voldoende op het slottentamen Mandarijn IA van het eerste semester.

Beschrijving

Tijdens intensieve werkcolleges op dinsdag, donderdag en vrijdag leer je Mandarijn in kleine werkgroepen. Je leert ongeveer 1300 woorden en zo’n 850 traditionele karakters (dus geen vereenvoudigde karakters!) schrijven, lezen, (uit)spreken en verstaan.
Op maandag is er een gezamenlijke werkgroep ‘Grammatica van het Mandarijn’.
Om de taal en de uitspraak (de tonen!) goed onder de knie te krijgen, krijg je in het tweede semester een uur talenlab.
Alle aangeboden colleges voor het vak Modern Chinees zijn verplicht. Je zult snel genoeg merken dat intensieve voorbereiding, aanwezigheid in de klas en het herhalen van de stof je alleen maar helpt de taal onder de knie te krijgen.

Leerdoelen

 • Spreken en verstaan: De student kan een eenvoudige conversatie voeren in het Mandarijn met een correcte uitspraak, beheersing van een elementaire woordenschat (ongeveer 1300 woorden) en met gebruikmaking van de meest gebruikelijke zinsconstructies.

 • Lezen en schrijven: De student beheerst ongeveer 850 karakters in de traditionele, niet afgekorte vorm actief en passief, kan teksten in deze karakters opschrijven, oplezen en vertalen in goed Nederlands.

 • Taalkundige kennis & apparaat: basiskennis over de Chinese taalsituatie in heden en verleden; de ontwikkeling van het Chinese schrift; transcripties van het Mandarijn; taalkundige termen, met name toegepast op het Mandarijn; en praktische woordenboekvaardigheden.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsplicht.

*Verplichte aanwezigheid

Alle colleges in deze cursus zijn werkgroepen, dus geen hoorcolleges. Voor het volgen van de werkgroepen geldt een aanwezigheidsplicht: het collegebezoek wordt door de docenten geregistreerd.
Studenten mogen hoogstens zes colleges per semester missen. Wie een college moet missen, dient dit vooraf aan de coördinator (mw. Ans de Rooij) te melden. Wie meer dan zes maal per semester absent is geweest, mag niet meer deelnemen aan de werkgroep, maar wel tentamen doen.
Bijzondere omstandigheden zijn ter beoordeling aan de studiecoördinator, mw. drs. A.B. Amir.

N.B.: Voor studenten met een hoofdvak anders dan sinologie is vanwege de aanwezigheidsplicht het volgen van de reguliere eerstejaars taalverwervingcolleges in het algemeen niet mogelijk.

Toetsing en weging

(Online) tentamens en opdrachten:

 • Deeltentamen – schriftelijk 25% – 2 ECTS (halverwege 2e semester)

 • Slottentamen – mondeling en schriftelijk 75% – 8 ECTS (einde 2e semester)

In het schriftelijk slottentamen is ook het onderdeel Taal en Schrift opgenomen dat voor 10% van het slottentamen meetelt.

De mondelinge en schriftelijke gedeeltes van het slottentamen kunnen niet los van elkaar herkanst worden. Het slottentamen moet voldoende zijn.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Gehele jaar:

 • J. Wiedenhof, Grammatica van het Mandarijn. Amsterdam: Bulaaq 5e druk, 2019, of eerdere druk

 • Ans de Rooij, Belangrijke woordenlijst-syllabus, via Brightspace worden de verkoopgegevens bekend gemaakt (ReaderOnline)

Tweede semester:

 • David Moser, A billion voices, 2016

 • Integrated Chinese 4th edition: Volume 2: Textbook, Workbook and Character Workbook in traditional characters! (3 boeken):
  1) Integrated Chinese, Volume 2, 4th Ed., Textbook (Paperback, Traditional), ISBN: 9781622911400
  2) Integrated Chinese, Volume 2, 4th Ed., Workbook (Paperback, Traditional), ISBN: 9781622911424
  3) Integrated Chinese, Volume 2, 4th Ed., Character Workbook (Paperback, Simplified & Traditional), ISBN: 9781622911448

Inschrijven

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.

Contact

Bij de coördinator: mw. Ans de Rooij.

Opmerkingen

*Voertaal
Nederlands en Engels

*Studielast
Hele jaar: 25 EC * 28u = 700 uur

 • 2e semester totaal 316 uur
  colleges bijwonen: 9 uur werkgroepen per week, 12 weken per semester (12 × 9 uur = 108 uur ) colleges voorbereiden: 12 uur voorbereiding per week (12 × 12 uur = 144 uur) colleges uitwerken: 3 uur per week (12 × 3 = 36 uur) 2x toetsen leren: 2 × 14 uur = 28 uur