Prospectus

nl en

Werkstuk 2e jaar Italiaans

Course
2020-2021

Toegangseisen

Bij aanvang van het werkstuk dient de student ten minste 45 ECTS van het propedeusejaar te hebben behaald en het vak Taalvaardigheid IIb met succes te hebben afgerond.

Beschrijving

Het Werkstuk 2e jaar Italiaans heeft als doel de academische vaardigheden te ontwikkelen en te verbeteren. Naast de onderzoeksmethode zal er aandacht worden geschonken aan relevante aspecten voor het vervaardigen van een werkstuk zoals: zich oriënteren op het onderzoek, afbakenen van het onderwerp, verzamelen van het materiaal, maken van een opzet, uitwerken, afronden en evalueren van het eigen werk. Dit werkstuk is tevens bedoeld als voorbereiding op het eindwerkstuk van het 3e BA-jaar.
Het gekozen onderwerp dient aan te sluiten bij één van de vakgebieden van de Opleiding Italiaanse taal en cultuur, te weten: letterkunde van de Middeleeuwen en de Renaissance, moderne letterkunde, historische taalkunde, moderne taalkunde en Italiaanse cultuurgeschiedenis.

Hieronder de studie-onderdelen die zich lenen voor een onderwerpkeuze:

 • Capolavori moderni e contemporanei

 • La tradizione novellistica

 • La tradizione poetica

 • Dante poeta del mondo medievale

 • Grammatica storica

 • Linguistica italiana: sintassi e dialettologia

 • L’Italia oggi

Het onderwerp van het tweedejaarswerkstuk dient vastgelegd te worden in overleg met de begeleidende docent.
Om studievertraging te voorkomen is het noodzakelijk het onderwerp van het werkstuk tijdig vast te stellen. De keuze hiervan dient altijd vooraf te worden vastgelegd in overleg met de docent die he werkstuk begeleidt, en behoeft diens goedkeuring. De studenten dienen hiervoor zelf een docent van de opleiding te benaderen.
Bij problemen omtrent de onderwerpskeuze kan de student zich wenden tot de studiecoördinator.

Leerdoelen

Naast de ontwikkeling van de vaardigheid in het schrijven van wetenschappelijke teksten, leert de student:

 • een realistische planning te maken en zich daaraan te houden;

 • het onderwerp van het werkstuk af te bakenen;

 • de relevante literatuur te verzamelen;

 • een opzet en inhoudsopgave te maken;

 • technieken en onderzoeksmethoden te hanteren;

 • een wetenschappelijk gefundeerd betoog op te stellen in het Italiaans.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Begeleide zelfstudie.

Toetsing en weging

Tentamenrooster

Toetsing en weging

-Werkstuk (100%)

Het Werkstuk 2e jaar Italiaans wordt door de begeleidende docent beoordeeld.
Van het werkstuk dient een papieren exemplaar en een digitale kopie te worden ingeleverd bij de begeleidende docent.
Bij de studieplanning dient de student rekening te houden met de uiterste inleverdatum (die nog nader bekend wordt gemaakt).

Herkansing en weging

De herkansing (100%) bestaat uit het aanpassen/herschrijven van het werkstuk)

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het studieresultaat wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

C Van den Bergh

Opmerkingen