Prospectus

nl en

Romaanse taalkunde

Course
2020-2021

Toegangseisen

Erfenis van Trajanus, Inleiding taalwetenschap, of vergelijkbaar college inleiding taalkunde.

Beschrijving

Het college biedt een viertal jaarlijks wisselende topics uit de taalkunde van de Romaanse talen. Deze topics beslaan zowel synchrone als diachronie aspecten van vergelijkend taalkundig onderzoek over de Romaanse talen op het gebied van de fonologie, de morfologie, de syntaxis en de semantiek. Tijdens het college wordt van de studenten een actieve inbreng verwacht.

Leerdoelen

  • De student heeft inzicht in de wetenschappelijke argumenten en discussies die gevoerd zijn romdom welomschreven problemen van de Romaanse taalkunde.

  • De student is in staat deze argumenten en taalkundige redeneringen te reproduceren en kritisch met elkaar te vergelijken.

  • De student heeft op secundaire wijze kennis verworven over de wetenschappelijke basisliteratuur rondom deze taalkundige problemen.

Rooster

Italiaans: Collegerooster
Frans: Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing en weging

Italiaans: Tentamenrooster
Frans: Tentamenrooster

Toetsing

Twee schriftelijke deeltentamens met gesloten/open vragen (50%+50%)

Weging

Herkansing

Schriftelijk tentamen met gesloten/open vragen (100%)

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Syllabus via Brightspace

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Dr. M.D. Jourdain

Opmerkingen

Niet van toepassing.