Prospectus

nl en

Het Italië van pausen, keizers en steden (cultuurkunde)

Course
2020-2021

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Hoe en waarom ontplooide Italië zich na de val van het West-Romeinse Rijk tot de bakermat van de Renaissance? Wat was hierbij de rol van de "barbari" die Italië binnendrongen? Hoe ontstond de politieke versnippering die Italië zo lang heeft gekenmerkt, en wat waren juist de bindende factoren in de "Italiaanse" cultuur voorafgaand aan de moderne tijd? Wat is daarvan nog zichtbaar in het huidige Italië?

Dergelijke vragen staan centraal in deze collegereeks. De student vergaart daarmee inzicht in de Italiaanse geschiedenis van de vroege Middeleeuwen tot en met de vroegmoderne periode. Er wordt aandacht geschonken aan de belangrijkste culturele, sociale en politieke ontwikkelingen van deze periode. Het college loopt parallel met dat van Klassieke Italiaanse Letterkunde en verschaft de historische context waartegen men literaire en taalkundige ontwikkelingen kan plaatsen.

Leerdoelen

 • De student vergaart kennis van en inzicht in de grote lijnen van de Italiaanse geschiedenis vanaf de Middeleeuwen tot en met de 17e eeuw.

 • De student is in staat om de belangrijkste literaire werken uit deze periode, die tijdens de literatuur- een taalkundecolleges worden behandeld, te plaatsen in hun historische context.

 • De student ontwikkelt affiniteit met hedendaagse beeldvorming en benaderingen van deze historische periode en meet zich een onderzoekende houding aan ten opzichte van de Italiaanse geschiedenis.

 • De student maakt kennis met digitale benaderingen in Italiëstudies en Italiaanse (digitale) archiefbronnen.

 • De student is in staat om Engelstalige literatuur tot zich te nemen.

 • De student kan een heldere mondelinge presentatie houden op basis van een eigen studie van beperkte omvang (literatuurstudie of authentiek bronnenonderzoek), een goed afgebakende probleemstelling en gebruik van relevante literatuur.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Interactief hoorcollege en zelfstandige literatuurstudie. Van de studenten wordt verwacht dat ze regelmatig opdrachten voorbereiden en een presentatie houden. Deze worden in de colleges en/of via Blackboard opgegeven.

Toetsing en weging

Tentamenrooster

Toetsing en weging

Hoofdvakstudenten:

 • participatie en opdrachten tijdens het semester (20%)

 • presentatie (20%)

 • tweemaal een schriftelijk openboek-tentamen (2 x 30%).

Niet-hoofdvakstudenten:

 • participatie en opdrachten tijdens het semester (20%). Een presentatie is facultatief en leidt tot dezelfde weging als voor hoofdvakstudenten.

 • tweemaal een schriftelijk openboek-tentamen (2 x 40% indien de student geen presentatie geeft).

Herkansing en weging

 • Alternatieve opdrachten ter vervanging van participatie, opdrachten en presentatie tijdens het semester (max. 40%)

en/of

 • Schriftelijk openboektentamen (max. 60%).

Inzage en nabespreking tentamen

Er wordt een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag verzoekt.

Literatuurlijst

Inleidende Literatuur. Nader te bepalen.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Dit college is momenteel niet beschikbaar voor à-la-carte-onderwijs.

Contact

Dr. I. van Vugt

Opmerkingen

Niet van toepassing.