Prospectus

nl en

Mentoraat BA1 Koreastudies

Course
2020-2021

N.B. WEGENS COVID-19 IS ER WAT VERTRAGING IN HET OPSTELLEN VAN DE STUDIEGIDS. DE BESCHRIJVING VAN DIT VAK IS DERHALVE NOG NIET COMPLEET.

Toegangseisen

Alleen hoofdvakstudenten van Koreastudies mogen aan het mentoraat deelnemen.

Beschrijving

Het mentoraat (semester 1) wordt verzorgd door ouderejaars studenten Koreastudies.

Zij begeleiden eerstejaarsstudenten door:

  • Uitleg te geven en vragen te beantwoorden over allerlei aspecten van de studie, zoals het wegwijs maken in procedures, Brightspace, uSis, rooster, opleidingsreglementen en de bibliotheek;

  • Er op allerlei andere manieren voor te zorgen dat studenten zich zo snel mogelijk thuis voelen binnen de studie en de weg kunnen vinden binnen de universiteit.

De invulling wordt verder mede bepaald door de vraag en behoefte van de studenten.
Daarnaast worden er in semester 1 en semester 2 bijeenkomsten over Academische Vaardigheden verzorgd door het EAV (Expertise centrum Academische Vaardigheden) en een aparte sessie in semester 1 in de Universiteitsbibliotheek over hoe te werken met de catalogus.

Aanwezigheid bij de sessies Academische Vaardigheden en het mentoraat (inclusief de UB-sessie) is verplicht. Niet deelnemen aan deze sessies betekent dat het vak Text, Thought and Culture en Methods & Issues in Korean Culture niet succesvol kunnen worden afgesloten.

Leerdoelen

Doel is dat studenten zich zo snel mogelijk thuis voelen binnen de studie en de weg kunnen vinden binnen de universiteit en daarbij ondersteuning krijgen.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Bijeenkomst.

Toetsing en weging

Niet van toepassing.

Literatuurlijst

Niet van toepassing.

Inschrijven

Aanmelding in uSis na de introductiedag in september via het vak Academische Vaardigheden (Academische Vaardigheden en het Mentoraat delen hetzelfde roostermoment).

Contact

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Niet van toepassing.