Prospectus

nl en

Language acquisition Spanish 2

Course
2020-2021

Toegangseisen

Ingeschreven staan aan een Bachelor-opleiding aan de Leidse of een andere Nederlandse universiteit.
Voorwaarde: Minor Taalvaardigheid Spaans 1 of bewijs van A2 niveau (ERK)
Als het hebben van A2-niveau niet kan worden bewezen, zou een toets in januari worden genomen om toegang tot deze cursus te krijgen.

De voorwaarde om aan het minorvak Spaans niveau 2 te kunnen deelnemen is een voldoende voor het eindtentamen van het minorvak Spaans niveau 1 te hebben behaald.

Beschrijving

Dit is de tweede van de twee taalvaardigheid cursussen in het Spaans in het kader van de Minor in Latijns-Amerikaanse Studies.
Het is een communicatieve taalvaardigheid cursus Spaans waarbij alle vaardigheden (lezen, schrijven, luisteren, gesproken productie en gesproken interactie), met inbegrip van grammatica en woordenschat, zijn geïntegreerd.

De cursus volgt de criteria van de Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (CEFR). De seminars zijn ontworpen volgens de actieaanpak en de vaardigheid behorend tot B1. Niveau1. Tijdens de seminars zullen alle onderwerpen door middel van schriftelijke en mondelinge teksten, video of audio fragmenten en rollenspelen worden besproken. Studenten werken individueel, in tweetallen of kleine groepen. Een actieve houding van studenten ten aanzien van de voorbereiding en participatie tijdens de seminars is van cruciaal belang om aan de leerresultaten van de cursus te voldoen.

Leerdoelen

Deze cursus behandelt de belangrijkste vaardigheden van luisteren, spreken (mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en interactie), lezen en schrijven. Tegen het einde van de cursus zullen de studenten de B1.1 niveau in de genoemde vaardigheden hebben bereikt op basis van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Het eindcijfer is het resultaat van het gewicht van de volgende elementen:

 • Schriftelijke examens: Deeltentamen: 40% en eindtentamen: 40%

 • Mondeling examen: 20%
  Mondeling examen bestaat uit twee delen: vraag-en-antwoord / het type interview en de interactie over specifieke situaties met een andere student of de docent.
  Geschreven examens (Midterm en Eindtntamen) bestaan uit drie delen:

 • Lezen

 • Grammatica en woordenschat

 • Schrijven
  Indien het eindcijfer 5,4 of lager is, moet de student de bijbehorende herkansing afleggen.

Weging

Het eindcijfer is het resultaat van het gewicht van de volgende elementen:

 • Schriftelijke examens: Deeltentamen: 40% en eindtentamen: 40%

 • Mondeling examen: 20%
  Mondeling examen bestaat uit twee delen: vraag-en-antwoord / het type interview en de interactie over specifieke situaties met een andere student of de docent.
  Geschreven examens (Midterm en Eindtntamen) bestaan uit drie delen:

 • Lezen

 • Grammatica en woordenschat

 • Schrijven
  Indien het eindcijfer 5,4 of minder is, moet de student de bijbehorende herkansing afleggen.

Herkansing

Herkansing: een schriftelijk examen over de stof van de hele cursus.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Aan te schaffen boeken:

 • Gente hoy 1. Libro del alumno. Ed. Difusión. 2013 (Intertaal and Talenland)

 • Gente hoy 1. Libro de trabajo. Ed. Difusión. 2013 (Intertaal and Talenland)

 • Gente hoy 2 – Libro del alumno + CD,

 • Gente hoy 2 – Libro de trabajo, • Gramática básica del estudiante de español. Rosario Alonso Raya,, Alejandro Castañeda Castro, Pablo Martínez Gila. Editorial Difusión

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent: Dr. Gabriel Inzaurralde

Onderwijsadministratie: Reuvensplaats

Studiecoördinator: Tim Sanders

Opmerkingen

All other information.