Prospectus

nl en

From Aram to Zakho

Course
2020-2021

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Het Aramees is een uiterst diverse taalfamilie met een uitzonderlijk lange ononderbroken traditie van maar liefst drieduizend jaar. Eeuwenlang was het de lingua franca van heel West-Azië, een gebied dat reikte van Egypte tot in India. Nu leeft het nog altijd voort in de bedreigde Neo-Aramese dialecten van voornamelijk Joodse en Christelijke minderheden. In dit college zullen we ontdekken hoe buitengewoon divers en flexibel het Aramees is geweest. Het werd gebruikt:

  • als kanselarijtaal door Mesopotamiërs, Iraniërs en Arabieren;

  • als spreek- en wetenschapstaal in de joodse traditie (met inbegrip van delen van het Oude Testament);

  • als theologische en liturgische taal van het Christelijke Midden-Oosten en gnostische groepen;

  • als identiteitsbepalende moedertaal van nog steeds bestaande minderheden bijna overal ter wereld.

Leerdoelen

Het hoofddoel van deze inleidende collegereeks is studenten een overzicht te geven van de veelkleurigheid en verreikende cultuurgeschiedenis van het Aramees. Aan de hand van geschreven bronnen (in vertaling) maken we kennis met diverse Arameestalige gemeenschappen door de eeuwen heen en verkennen zo de variatie en ontwikkelingen binnen het Aramees. Aan het einde van deze cursus zijn de studenten in staat om:

  • de verschillende taalsituaties van het Aramees historisch aan elkaar te relateren;

  • samenhangende ontwikkelingen in de verhoudingen tussen taal en samenleving en geschreven en gesproken taal te ontdekken en onderscheiden;

  • zelfstandig een onderwerp binnen de Arameestalige cultuurgeschiedenis te onderzoeken.

Voorts aansluiting op de eindtermen van de bachelor Oude Nabije Oosten-studies: I.1a, I.1b, I.3a

Algemene (faculteitsbrede) academische vaardigheden: I.1, II.1, III.1 en III.3

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

Toetsing en weging

  • mondelinge presentatie ( 30%)

  • werkstuk (70%)

Het werkstuk wordt geschreven over een onderwerp naar keuze in overleg met de begeleidende docent(en).
De mondelinge presentatie gaat over hetzelfde onderwerp als het werkstuk. De student leidt het onderwerp in en doet verslag van de eerste werkzaamheden en bevindingen.

Herkansing:

Bij een onvoldoende voor het werkstuk krijgt de student nog één maal de gelegenheid zijn/haar paper te herzien.
Bij een onvoldoende mondelinge presentatie krijgt de student een literatuuropgave. Van deze literatuur dient een leesverslag te worden gemaakt.

Voor de nabespreking van het werkstuk kan de student een afspraak maken met de begeleidende docent.

Literatuurlijst

Literatuur wordt ter plekke bekend gemaakt.

Inschrijven

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Dr. M.L. Folmer

Opmerkingen

De volgende vormen van Aramees komen in ieder geval in vogelvlucht aan bod: 1. Oud Aramees; 2. Rijksaramees; 3. Palmyreens, Hatrees en Nabatees Aramees; 4. Qumran-Aramees; 5. Syrisch; 6. Joods Aramees; 7. Modern Aramees; 8. Mandees Aramees. 9. Neo-Aramees